Standplaatsvergunning aanvragen

U kunt bij de gemeente een standplaatsvergunning aanvragen. Standplaatsvergunningen zijn beperkt beschikbaar. Neem daarom voor u een aanvraag doet contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 038-3392915. Daarna kunt u de vergunning online aanvragen.

Aanvragen (met DigiD)Aanvragen (met eHerkenning)

Als u een stand langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond. Zonder vergunning mag u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neerzetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

De locaties voor de vaste standplaatsen zijn:

 • Kampen, winkelcentrum West/Open Hof
 • Kampen, winkelcentrum Penningkruid
 • Kampen, winkelcentrum Hanzeplein
 • IJsselmuiden, winkelcentrum Markeresplein
 • ’s-Heerenbroek (bij De Kandelaar)
 • Wilsum (Dorpsweg/Westenbergstraat)
 • Zalk (bij De Hoge Brink)

De mogelijkheden voor een vaste, tijdelijke of incidentele standplaats kunt u tijdens het eerste gesprek met de medewerker van vergunningen bespreken.

Wilt u een vaste standplaats op de markt? U kunt dan een marktstandplaats aanvragen.

U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig. U kunt de standplaatsvergunning ook aanvragen met een aanvraagformulier. Neem voor u de aanvraag doet altijd eerst contact met ons op via telefoonnummer 038-3392915. Wij bespreken met u dan de mogelijkheden.

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen toe:

 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • foto van de verkoopwagen/kraam of een ander middel waarmee u de standplaats inneemt (met vermelding van de lengte, hoogte en breedte)
 • bewijs van veiligheid van de apparatuur als u apparaten gebruikt om te koken, bakken, braden of frituren
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (bij de online aanvraag is dit niet nodig)

 

U kunt een vaste, tijdelijke of incidentele standplaatsvergunning aanvragen. De mogelijkheden per soort standplaats zijn:

 • vaste standplaatsvergunning: onbepaalde tijd, maximaal 6 dagen per week
 • tijdelijke standplaatsvergunning: maximaal 2 maanden, maximaal 5 dagen per week
 • incidentele standplaatsvergunning: maximaal 6 dagen per jaar

Bij het aanvragen van de vergunning geeft u door wie de standplaats inneemt.

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats kost € 126,25 en voor een tijdelijke standplaats € 42,85. Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van die belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2022)