Standplaatsvergunning

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Wilt u een vaste standplaats op de markt? U kunt dan een marktstandplaats aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van:

 • uw legitimatiebewijs
 • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
 • bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • bewijs van veiligheid van de te gebruiken apparatuur als gebruik wordt gemaakt van installaties, waarin gekookt, gebakken of gebraden en/of gefrituurd kan worden
 • foto van de verkoopwagen/kraam of een ander middel waarmee de standplaats wordt ingenomen met vermelding van van de lengte, hoogte en breedte

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

De locaties voor de vaste standplaatsen zijn:

 • Kampen, winkelcentrum West/Open Hof
 • Kampen, winkelcentrum Penningkruid
 • IJsselmuiden, winkelcentrum Markeresplein
 • ’s-Heerenbroek (bij De Kandelaar)
 • Wilsum (Dorpsweg/Westenbergstraat)
 • Zalk (bij De Hoge Brink)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats kost € 121,40 en voor een tijdelijke standplaats € 40,55. Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van die belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2019)

U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.