Standplaatsvergunning aanvragen

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Wilt u een vaste standplaats op de markt? U kunt dan een marktstandplaats aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van:

 • uw legitimatiebewijs
 • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
 • bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • bewijs van veiligheid van de te gebruiken apparatuur als gebruik wordt gemaakt van installaties, waarin gekookt, gebakken of gebraden en/of gefrituurd kan worden
 • foto van de verkoopwagen/kraam of een ander middel waarmee de standplaats wordt ingenomen met vermelding van de lengte, hoogte en breedte

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

De locaties voor de vaste standplaatsen zijn:

 • Kampen, winkelcentrum West/Open Hof
 • Kampen, winkelcentrum Penningkruid
 • Kampen, winkelcentrum Hanzeplein
 • IJsselmuiden, winkelcentrum Markeresplein
 • ’s-Heerenbroek (bij De Kandelaar)
 • Wilsum (Dorpsweg/Westenbergstraat)
 • Zalk (bij De Hoge Brink)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats kost € 126,60 en voor een tijdelijke standplaats € 42,30. Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van die belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2021)