Een evenement organiseren

Een evenementenvergunning kunt u online aanvragen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig.

Evenementenvergunning aanvragen (met DigiD)Evenementenvergunning aanvragen (met eHerkenning)

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Verbiedt de overheid uw evenement door coronamaatregelen alsnog? U kunt een subsidie aanvragen bij het RvO. Deze regeling geldt voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021.

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Kijk hiervoor op de pagina Barbecue of straatfeest.

Mogelijk heeft u ook een ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze ontheffing of vergunning moet worden aangevraagd bij de provincie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Overijssel.

Om een vergunning aan te vragen geeft u door:

 • waarom u het evenement organiseert
 • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
 • hoeveel mensen u verwacht
 • welke activiteiten er plaatsvinden
 • als de politie een beveiligingsplan adviseert moet de aanvraag aangevuld worden met een beveiligingsplan.

Ondersteuning bij de aanvraag

Evenementen worden vaak georganiseerd door vrijwilligers. Vaak ontbreekt kennis over wat bij een aanvraag gevoegd moet worden, zoals constructietekeningen, veiligheids- en verkeersplannen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de evenementenvergunning dan kunt u contact opnemen met Aline Hofstee (evenementencoördinator). Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-12736070 of via e-mail: aline@kampenpartners.nl.

Kampen Partners ondersteunt u graag bij de organisatie en promotie van uw evenement. Een aantal tips kunt u lezen op www.kampenpartners.nl/support.

Op tijd aanvragen

Een evenementenvergunning moet u minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen. Aanvragen voor grote evenementen, zoals Sail Kampen en Kerst in Oud Kampen, moeten minimaal 16 weken van tevoren worden aangevraagd. Te laat ingediende aanvragen worden niet behandeld.

De informatie uit de aanvraag en het eventuele beveiligingsplan worden beoordeeld. Daarna is duidelijk of de vergunning verleend kan worden. Een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • de openbare orde
 • het voorkomen of beperken van overlast
 • de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen
 • de zedelijkheid of gezondheid

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt een evenementenvergunning direct online aanvragen.

Evenementenvergunning aanvragen (met DigiD)Evenementenvergunning aanvragen (met eHerkenning)

Heeft u niet de mogelijkheid om de evenementenvergunning online aan te vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: info@kampen.nl.

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. De voorwaarden leest u op Rijksoverheid.nl.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een evenementenvergunning kost:

 • een groot evenement € 1.547,20
 • een middelgroot evenement € 331,60
 • een klein evenement € 77,30

Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2021)