Een evenement organiseren

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een (groot) evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Kijk hiervoor op de pagina Barbecue of straatfeest.

Mogelijk heeft u (naast een evenementenvergunning) ook een ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze ontheffing of vergunning moet worden aangevraagd bij de provincie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Overijssel.

Coronamaatregelen

Het is weer mogelijk evenementen te organiseren. De anderhalve meter afstand-norm blijft echter altijd een vereiste. Er is een onderscheid gemaakt in de regels voor activiteiten buiten en binnen.

Buiten en binnen

Is er doorstroming van mensen met beperkt onderling contact: aantal mensen onbeperkt.

Is er sprake van een vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck: aantal mensen onbeperkt.

Binnen

Geen reservering en gezondheidscheck: maximaal 100 mensen met vaste zitplaats.

Buiten

Geen vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck: maximaal 250 mensen.

Om een vergunning aan te vragen geeft u door:

 • waarom u het evenement organiseert
 • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
 • hoeveel mensen u verwacht
 • welke activiteiten er plaatsvinden
 • als de politie een beveiligingsplan adviseert moet de aanvraag aangevuld worden met een beveiligingsplan.

Evenementen worden vaak georganiseerd door een groep vrijwilligers die belangeloos iets moois willen organiseren. Vaak ontbreekt kennis over wat bij een aanvraag gevoegd moet worden, zoals constructietekeningen, veiligheids- en verkeersplannen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Aline Hofstee (evenementencoördinator). Zij is bereikbaar via aline@kampenpartners.nl.

Kampen Marketing ondersteunt u graag bij de organisatie en promotie van uw evenement. Een aantal tips kunt u lezen op www.kampenmarketing.nl/support.

Een evenementenvergunning moet u minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen. Aanvragen voor grote evenementen, zoals Sail Kampen en Kerst in Oud Kampen, moeten minimaal 16 weken van tevoren worden aangevraagd. Te laat ingediende aanvragen worden niet behandeld.

Aan de hand van de informatie uit de aanvraag (en eventueel het beveiligingsplan) wordt beoordeeld of de vergunning verleend kan worden. Een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • de openbare orde
 • het voorkomen of beperken van overlast
 • de verkeersveiligheid of de veiligheid van de personen of goederen
 • de zedelijkheid of gezondheid

U kunt een evenementenvergunning aanvragen met het aanvraagformulier evenementenvergunning.

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag bij middelgrote en kleine evenementen. Bij grote evenementen wordt binnen 12 weken een beslissing genomen. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een evenementenvergunning kost:

 • een groot evenement € 1.508,00
 • een middelgroot evenement € 323,20
 • een klein evenement € 75,35

Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2020)

Uw aanvraag om evenementenvergunning moet worden ingediend bij de burgemeester van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Per mail kan dit via info@kampen.nl.