Container, steiger, bouwkeet of spandoek plaatsen

Een bouwkeet, steiger of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Voor het plaatsen van dit soort voorwerpen op, aan of boven de openbare weg heeft u geen vergunning nodig. U mag dit alleen doen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. U betaalt hiervoor precariobelasting.

Enkele voorbeelden van voorwerpen op of boven de openbare weg:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet
 • spandoek

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare weg.

Containers, bouwketen en steigers

 • Verkeersborden, verkeerstekens, etc. moet iemand goed kunnen zien.
 • Leg rijplaten onder een container om beschadiging van het wegdek te voorkomen.
 • Schade aan het wegdek of gemeentelijke eigendommen worden door de gemeente gerepareerd. De kosten zijn voor de gebruiker.
 • Wegafzettingen en obstakels moeten goed te zien zijn, duidelijk gemarkeerd en voldoende verlicht zijn.
 • Vluchtwegen moeten altijd vrijgehouden en bereikbaar blijven.
 • Brandkranen moeten altijd bereikbaar en direct te gebruiken zijn. Houdt een diameter van 1,80 meter rond de brandkraan vrij.
 • De vrije doorgang moet minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog zijn.
 • U moet voldoende maatregelen nemen om de veiligheid van personen te garanderen.
 • De omgeving moet na verwijdering van de container, bouwkeet of steiger schoon zijn.

Spandoeken en reclameborden

 • Spandoeken, vlaggen en vaandels zijn alleen toegestaan voor niet-commerciële activiteiten en op vastgestelde locaties. 
 • In Kampen zijn de volgende locaties aangewezen:
  • aan de Stadsbrug
  • Vispoort
  • Oudestraat
  • Geerstraat 
  • Van Heelfabriek
 • In IJsselmuiden:
  • Burgemeester van Engelenweg tussen nummer 5 en het politiebureau
  • Markeresplein tussen de bomen ter hoogte van Kruidvat
  • Oosterholtseweg
 • Het plaatsen van verkiezingsborden gebeurt op vastgestelde locaties en is alleen toegestaan bij verkiezingen van het Europees Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraad en het waterschapsbestuur.
 • Het maximale aantal reclameborden en uitstallingen per gevel is twee.
 • Reclameborden en uitstallingen moeten worden geplaatst vóór het gebouw waarop de reclame betrekking heeft.
 • Uitstallingen en reclameborden mogen maximaal tot één meter uit de gevel worden geplaatst en zijn alleen toegestaan tijdens de openingstijden van winkels (buiten de uren waarop laden en lossen is toegestaan). De borden en uitstallingen mogen de vrije doorgang niet belemmeren.
 • Het plaatsen van reclameborden en uitstallingen op de Oudestraat en Plantage is niet toegestaan.
 • Weidecommercie en lichtmastreclame is niet toegestaan.
 • Reclameborden langs de openbare weg gaan via PromoBase. Informatie hierover vindt u bij 'Reclameborden plaatsen'.

Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare weg moet u precariobelasting betalen. De kosten verschillen per situatie. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.