Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe eisen voor nieuwbouw. Uw omgevingsvergunning moet voldoen aan de regels voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Lees meer over deze regels op RVO.nl.

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:
  • een afscheiding tussen balkons
  • zonweringen of rolluiken
  • dakkapellen
  • bijgebouwen aan de achterkant van een woning
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

U moet 1 of meer tekeningen bij uw aanvraag voegen met daarop onder andere de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen of kantoren van 100 m² of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wilt u een mondelinge toelichting geven op uw aanvraag? U kunt dit op uw aanvraag aangeven. Voor informatie over het geven van een mondelinge toelichting en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Weet u niet zeker of uw bouwplan voldoet aan de voorschriften van de gemeente? U kunt dan een principeverzoek indienen. Kijk voor informatie bij 'Principeverzoek'.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen wordt getoetst aan de gemeentelijke welstandseisen (pdf, 18 MB).

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over het bouwbesluit op RVO.nl.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning bouw zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u een vergunning aanvraagt. De medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u informeren over de kosten.