Informatieaanvraag Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Heeft u voor 1 mei 2022 om informatie gevraagd op basis van de Wob? En heeft u de informatie op 1 mei 2022 nog niet ontvangen? Dan valt uw vraag per 1 mei automatisch onder de Woo.

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

Het aanvragen van informatie op basis van de Wet open overheid is lang niet altijd nodig. Veel informatie is al online te vinden of ergens anders aan te vragen:

Ook kunt u zich gratis abonneren op berichten over uw omgeving via e-mail. Ga hiervoor naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld u aan.

Zoekt u informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC). Kijk voor de mogelijkheden op www.kampen.nl/contact.

Is de informatie nog niet openbaar? Dan kunt u een informatieaanvraag Wet open overheid indienen. Dit kan online of door contact met ons op te nemen.

Zo vraagt u informatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen.

 • A4-formaat per pagina: € 0,79
 • A3-formaat per pagina: € 0,84
 • A0-formaat per pagina: € 9,42

De kosten betaalt u voor het toesturen van kopieën per post. Zijn de kosten lager dan € 15 of sturen wij u de informatie digitaal toe, dan betaalt u geen kosten.

(tarieven 2022)