Gemeentelijke regelgeving

De gemeentelijke regelgeving vindt u op deze pagina. Dit is een weergave van de regelgeving van de gemeente Kampen, die is gepubliceerd op overheid.nl. Wilt u zoeken naar regelgeving, dan kunt u hiervoor terecht op overheid.nl.

Regelgeving raadplegen op overheid.nl

Verordeningen

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden bepaalde voorschriften. Deze algemeen verbindende voorschriften worden ook wel verordeningen genoemd. Meestal zijn de verordeningen door de raad vastgesteld.

Algemeen

Bestuur en recht

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Beleidsregels

Beleidsregels zijn algemene regels over het gebruik van een bevoegdheid door een bestuursorgaan van de gemeente. Denk aan een besluit dat door de raad, het college of de burgemeester wordt genomen. Een beleidsregel vertelt hoe een bestuursorgaan belangen moet afwegen, feiten moet vaststellen of wettelijke voorschriften moet uitleggen.

Algemeen

Bestuur en recht

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer