Onroerendezaakbelasting betalen

Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via de website woz.kampen.nl. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl.

Taxatieverslag opvragen (met DigiD)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het belastingtarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken. Voor de hoogte van de aanslag vermenigvuldigt u de WOZ-waarde met de volgende percentages (2019):

  • tarief eigenaar woning 0,1325%
  • tarief eigenaar niet-woning 0,1845%
  • tarief gebruiker niet-woning 0,141%

Wilt u een indicatie van de hoogte van de OZB? Via het hulpmiddel Berekenen OZB kunt u dit berekenen. Dit is een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Dit hulpmiddel is niet geschikt voor een combinatieobject (een niet-woning met woongedeelte).