Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U kunt uw container ook omruilen voor een kleinere of een grotere container.

Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Voor pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) zijn alleen grote containers beschikbaar.

Een nieuwe container kunt u aanvragen bij de balie van het Klant Contact Centrum in het stadhuis.

Wilt u een container omruilen? Ook dan kunt u zich melden bij de balie in het stadhuis. Neem daarbij een geldig identiteitsbewijs mee. Graag met uw pinpas betalen. De container kunt u twee werkdagen na uw aanvraag en betaling omruilen bij de gemeentewerf, Tasveld 19 in IJsselmuiden. Dit is mogelijk tot 16.00 uur.

De kosten voor afvalcontainers zijn:

 • omwisselen container bij uw huis: € 50,70
 • extra container: € 50,70 (maximaal 1 extra container per huishouden)
 • zelf omwisselen/ophalen bij de gemeentewerf: € 14,45
 • omwisselen van container direct na verhuizing: gratis

Voor de aanschaf van een container na vermissing zijn de kosten:

 • € 79,09 (140 liter)
 • € 83,15 (240 liter)

Bij beschadiging of vermissing van een afvalcontainer buiten de ophaaldag (bijvoorbeeld door brand, vernieling of diefstal) zijn de kosten voor uw rekening.

(tarieven 2019)

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.