Aardgasvrij wonen

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland verwarmd zonder aardgas. Welke stappen stelt de gemeente Kampen voor op weg naar een aardgasvrije gemeente? En wat kunt u nu al doen om aardgasvrij of daarvoor klaar te worden?

Waarom een aardgasvrije gemeente?

We gebruiken samen veel aardgas. We gebruiken aardgas om onder andere onze huizen mee te verwarmen en om te koken. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO2 vrijkomt als het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. In Nederland hebben we afgesproken om over te stappen op andere, duurzamere energiebronnen. Hier zijn een aantal redenen voor. Zo zorgt de uitstoot van CO2 voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Daarnaast raakt het Nederlandse aardgas op en zorgt de gaswinning in Groningen voor problemen. De import van buitenlands gas zal tot een hogere energierekening leiden en maakt het ons land - en dus ook onze gemeente - afhankelijk van andere landen. 
Nederland heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat we in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle woningen en andere gebouwen in de gemeente Kampen dan aardgasvrij zijn en we op nieuwe, duurzame manieren verwarmen en koken.

Hoe wordt onze gemeente en uw huis aardgasvrij?

Hoe we van het aardgas af gaan, is nog een flinke puzzel. Er is veel onderzoek nodig om antwoord op die vraag te kunnen geven. Daar zijn en blijven we mee aan de slag als gemeente. We werken graag samen met u aan een aardgasvrije gemeente.

Aardgasvrij worden begint met het besparen van energie door uw huis te isoleren. Dit kunt u op korte termijn doen en daar krijgt u nooit spijt van. We ondersteunen hier graag bij. Ga bijvoorbeeld naar www.duurzaambouwloket.nl/kampenexterne-link-icoon. De energievakmensen helpen met gratis advies of een energiescan om de eerste stap te zetten. Ook zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Bekijk voor welke subsidie u in aanmerking komt.

Uiteindelijk zullen in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden.  Zo'n traject kan vijf tot tien jaar duren, of zelfs langer. Het is nu nog niet duidelijk wanneer uw huis precies van het aardgas af gaat.  

Wat is de rol van de gemeente?

Als we nu stoppen met aardgas is er niet één oplossing die voor ieder huis geschikt is. De beste oplossing is per wijk verschillend en hangt onder andere van de warmtevraag en technische mogelijkheden. De rol van de gemeente is om ervoor te zorgen dat er een plan komt met daarin een tijdspad wanneer een wijk of dorpskern van het aardgas af gaat en welk alternatief voor aardgas het beste past. Dit plan noemen we de Warmtevisie. Om tot de juiste oplossingen voor aardgasvrij wonen te komen, werkt de gemeente samen met veel partijen in de stad. Belangrijk is om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare bronnen, zodat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers straks betaalbare duurzame warmte kunnen gebruiken.

We kiezen daarom voor een aanpak per gebied. Stap voor stap, en wijk voor wijk. De gemeente maakt daar de komende jaren samen met bewoners, woningcorporaties en instellingen plannen voor. Wilsum en Het Onderdijks zijn de eerste gebieden waar we dit samen met de bewoners gaan verkennen. Een verslag van de eerste wijkbijeenkomsten leest u hier. Voor meer informatie over Wilsum kunt u ook kijken op Buurkracht Wilsumexterne-link-icoon.

Over de Warmtevisie

Aardgasvrij wonen is een opgave die de hele samenleving aan gaat. Daarom zijn de zorgen, kansen en ideeën van inwoners en gebouweigenaren gevormd tot de uitgangspunten van de Warmtevisie. De weg naar aardgasvrij wonen moet haalbaar en betaalbaar zijn, in gezamenlijkheid en betrokkenheid plaatsvinden, met duurzame en betrouwbare alternatieven en tot slot vraagt het flexibiliteit en leren omgaan met onzekerheden. Ondertussen blijft de gemeente de ontwikkelingen volgen in techniek, financiële regelingen en wetgeving en past samen met betrokkenen de koers van de Warmtevisie hierop aan.

Warmte(transitie)visie Gebouwde Omgeving