housing-forms iconWijkvisie Brunnepe

In het voorjaar van 2023 heeft de gemeenteraad de wijkvisie Brunnepe vastgesteld. Na een participatie traject met de inwoners geeft deze visie antwoord op de vraag  ‘Waar willen we naar toe met Brunnepe en hoe bereiken we dit?’ Ook vertelt de visie het verhaal van Brunnepe zoals het nú is. Hoe ligt de wijk erbij? Wat is er aan de hand? Van daaruit kunnen plannen worden gemaakt voor de toekomst.

Brunnepe is een wijk in Kampen. Brunnepe ontstond als een zelfstandige nederzetting langs de IJssel. De wijk komt al vóór 1329 in de geschiedenisbronnen voor. Volgens sommige bronnen is Brunnepe echter al veel ouder. En zelfs ouder dan Kampen. Het is daarom een wijk met een hoge cultuurhistorische waarde en bijzondere ruimtelijke opbouw. Maar de wijk is ook verouderd. De smalle straten leiden tot ruimtegebrek. Er is een groeiende parkeerbehoefte, weinig groen en verouderde panden die moeilijk te isoleren zijn. De hedendaagse uitdagingen zijn talrijk en niet afzonderlijk op te lossen.

De geschiedenis ligt op straat

In Brunnepe ligt de geschiedenis op straat. Het rijke verleden van het dorp is terug te zien in de huizen, de straten, de gewoontes en de gebruiken. Maar wat is van waarde en wat niet? En kan deze waarde zichtbaar worden gemaakt? Wat moet worden behouden en wat is minder waardevol? En waarom? Dat staat in de cultuurhistorische verkenning. Dit rapport is tegelijk met de wijkvisie vastgesteld in het voorjaar van 2023.

Wijkvisie

Met de wijkvisie en de cultuurhistorische verkenning als basis zetten we het wijkprogramma op.

De wijkvisie leest u hier:

Cultuurhistorische verkenning

De cultuurhistorische verkenning vindt u hier:
Cultuurhistorische verkenning & waardenstelling Brunnepe

Wijkprogramma

Door middel van verschillende opgaven wordt het wijkprogramma opgezet waarin de wijkvisie en de cultuurhistorische verkenning tot uitvoering worden gebracht. De verschillende opgaven zijn:

  • versterken sociale basis
  • behoud van het karakter van de wijk
  • parkeren
  • veiligheid en leefbaarheid
  • herinrichting van straten, pleinen, speeltuinen en groen
  • toekomstbestendig wonen
  • energie

In het wijkprogramma gaan we antwoord geven op een groot aantal vragen. Denk daarbij aan: Welke projecten worden straks uitgevoerd in Brunnepe? Wat komt eerst, wat komt later? Hoe hangen projecten met elkaar samen?

De gemeente stelt dit programma op in samenspraak met wijkbewoners, stichtingen, verenigingen, deltaWonen en WijZ Welzijn.

Zodra hier meer over bekend is leest u dat op deze pagina

Meer informatie of vragen?

Stuur een e-mail naar brunnepe@kampen.nl of neem contact op met wijkverbinder Cynthia Last.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen