WijkverbindersWijkverbinders vormen een schakel tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. U kunt bij hen terecht wanneer u een initiatief of idee heeft voor uw dorp, wijk of buurt. Maar ook als u iets signaleert waar u aandacht voor wilt of wanneer u een verbeterpunt ziet in uw omgeving. Wijkverbinders bieden een luisterend oor, denken met u mee en brengen mensen met elkaar in contact.

Voor inwoners is het soms lastig om de weg te vinden naar de juiste persoon bij de gemeente. Doordat de wijkverbinders in dienst zijn van de gemeente kunnen ze u makkelijk de weg wijzen. Daarnaast weten zij wat er speelt in de wijken en kunnen zo snel verbindingen leggen.

Inloopspreekuren wijkverbinders

In een aantal wijken of dorpen is er maandelijks een inloopspreekuur. Altijd is de wijkverbinder aanwezig en soms ook de wijkagent en iemand van Welzijn Kampen.

Brunnepe, Hanzewijk en De Greente

Locatie: Reyersdam, Reijersdijk 2
Tijd: eerste donderdag van de maand van 9.00 tot 10.30 uur
Aanwezig: wijkverbinder, welzijnswerker

Kampen Zuid

Locatie: Het Zwarvershonk, Esdoornhof 120
Tijd: eerste maandag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur
Aanwezig: wijkverbinder, wijkagent

Binnenstad

Locatie: Bibliotheek in de Stadskazerne, Oudestraat 216
Tijd: tweede maandag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur
Aanwezig: wijkverbinder, wijkagent

Het Onderdijks

Locatie: obs Villa Nova, Bouwkamp 4
Tijd: eerste donderdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Aanwezig: wijkverbinder, wijkagent

Zalk

Locatie: Dorpshuis Zalk, Broeksteeg 42
Tijd: 11 oktober, 8 november, 6 december van 11.00 tot 12.00 uur
Aanwezig: wijkverbinder, welzijnswerker, wijkagent

Flevowijk, Middenwetering en Cellesbroek

Locatie: ’t Middelpunt, Lamoraal van Egmondstraat 2
Tijd: iedere woensdag van 14.00 tot 15.30 uur
Aanwezig: wijkverbinder, welzijnswerker

Buurtnetwerk

Locatie: ’t Middelpunt, Lamoraal van Egmondstraat 2
Tijd: eerste maandag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur
Aanwezig: wijkverbinder, maatschappelijk werker, welzijnswerker, wijkagent, adviseur deltawonen

Graag vooraf een afspraak maken via wijkverbinder Tamara Pietersz, telefoon: 06-53341867, e-mail: t.pietersz@kampen.nl.

Overzicht wijkverbinders

Marjolein Geurtsen

Telefoon: 06-51446951
E-mail: m.geurtsen@kampen.nl
Wijken: Brunnepe, Hanzewijk, de Greente, Kampen Zuid, Bovenbroek

Tamara Pietersz

Telefoon: 06-53341867
E-mail: t.pietersz@kampen.nl
Wijken: Flevowijk, Cellesbroek, Middenwetering, ’s-Heerenbroek, Mastenbroek, De Maten, Stationskwartier

Wim Stam

Telefoon: 06-20008538
E-mail: w.stam@kampen.nl
Wijken: IJsselmuiden, Zalk

Julian Aarten

Telefoon: 06-30066327
E-mail: j.aarten@kampen.nl
Wijken: Kampereiland, Grafhorst, Hagenbroek, Wilsum

Gerard Wessels

Telefoon: 06-30032636
E-mail: g.wessels@kampen.nl
Wijken: Binnenstad, Kamperveen, Het Onderdijks

Nationale Burendag 2017

Op 23 september is het Nationale Burendag. Doet uw buurt ook mee? Misschien met een spelletjesmiddag of een gezellige buurtbarbecue. Het is zelfs mogelijk om vanuit de gemeente Kampen een financiële bijdrage te krijgen. Samen maken we er een geweldige dag van!

Neem voor een eventuele bijdrage van de gemeente contact op met de wijkverbinder van uw wijk, dorp of kern.

Het laatste nieuws leest u op de Facebookpagina van Kamper Kracht in Actie.

Inmiddels komen de aanvragen om een financiële bijdrage voor Burendag binnen. Een paar voorbeelden van activiteiten op 23 september:

 • 11 - 15 uur: rommelmarkt / ontmoetingsmarkt Speeltuin Akelei. 17.00 uur: muzikale afsluiting met het Jong Kamper Trompetterkorps

 • 14 - 16 uur: stoepkrijtwedstrijd in de Buiten Hofstraat

 • kennismaking buurtbewoners en deelnemers activiteitencentrum RIBW in de Lamoraal van Egmondstraat ('t Middelpunt)

 • Penningkruid: activiteiten met thema Boerendag

 • Christinastraat: straat-BBQ

 • Emmastraat: buurt-BBQ en oud-Hollands spel

 • Begijnekwartier (Stichting Brunnepe aan ’t roer): buurt-BBQ, springkussens enz.

 • Middenstraat: buurt-BBQ

 • Hendrik Berkstraat: buurt-BBQ

 • Kloosterstraat, Kloosterplein, Veen Valckstraat, Van Blommensteinstraat, Wittewaall van Stoetwegenstraat: buurtfeest, BBQ en activiteiten

 • Geul: nadere informatie volgt

 • 14 - 17 uur: pannenkoeken bakken, pompoenen snijden, muziek, etc.; Wortmanstraat

 • 11 - 13 uur: buurtfeest (pannenkoeken, limonade & schminken voor de kinderen en American party voor volwassenen), Uiterwijksteeg

 • 10 - 15 uur: groenstrook opknappen, Tuinderij, IJsselmuiden

 • 13 - 17 uur: high tea, Erfgenamenstraat, IJsselmuiden

 • 12 - 23 uur: burendag, Lemkerstraat

 • 16 - 19 uur: pleinfeest met speelmogelijkheden, Troelstrasingel

 • 10 - 14 uur: Samen op de koffie!, Karpersteeg

 • 14 - 22 uur: Boerendag, Zeebies

 • 12 - 21 uur: Samen genieten van onze buurt!, Akelei

 • 11 - 22 uur: nieuwe buren kennismaking, Avercampstraat

 • 10 - 13 uur: koffieochtend, Vermuydenstraat

 • 14 - 23 uur: Het Kwartje verbroedert, Kwart 11

 • 19 - 23 uur: Dorpsmaaltijd na gedane arbeid, Broeksteeg, Zalk

Binnenkort leest u hier meer voorbeelden.

Ook in het kader van Burendag:

 • 16 september: straat-BBQ Groenendael met oud-Hollandse spellen
 • 22 september (avond): Zalk, op en rond het Kerkplein
 • 21 oktober, 16 - 22 uur: bingo en kinderdisco