Brunnepe

Brunnepe is een wijk in Kampen. Brunnepe ontstond als een zelfstandige nederzetting langs de IJssel. De wijk komt al vóór 1329 in de geschiedenisbronnen voor. Volgens sommige bronnen is Brunnepe echter al veel ouder. En zelfs ouder dan Kampen. Het is daarom een wijk met een hoge cultuurhistorische waarde en bijzondere ruimtelijke opbouw. Maar de wijk is ook verouderd. De smalle straten leiden tot ruimtegebrek. Er is een groeiende parkeerbehoefte, weinig groen en verouderde panden die moeilijk te isoleren zijn. De hedendaagse uitdagingen zijn talrijk en niet afzonderlijk op te lossen.

De geschiedenis ligt op straat

In Brunnepe ligt de geschiedenis op straat. Het rijke verleden van het dorp is terug te zien in de huizen, de straten, de gewoontes en de gebruiken. Maar wat is van waarde en wat niet? En kan deze waarde zichtbaar worden gemaakt? Wat moet worden behouden en wat is minder waardevol? En waarom? Dat staat in de Cultuurhistorische verkenning Brunnepeexterne-link-icoon. Dit rapport is tegelijk met de wijkvisie vastgesteld in het voorjaar van 2023.

Wijkvisie

In het voorjaar van 2023 heeft de gemeenteraad de wijkvisie Brunnepe vastgesteld. Na een participatie traject met de inwoners geeft deze visie antwoord op de vraag  ‘Waar willen we naar toe met Brunnepe en hoe bereiken we dit?’ Ook vertelt de visie het verhaal van Brunnepe zoals het nú is. Hoe ligt de wijk erbij? Wat is er aan de hand? Van daaruit kunnen plannen worden gemaakt voor de toekomst.

Wijkprogramma

In het wijkprogramma staat op welke manier de gemeente samen met bewoners en andere partijen werkt aan de doelen uit de wijkvisie. Het programma bevat projecten zoals een parkeeronderzoek, een onderzoek naar vastgoed, het opstellen van een visie voor de toekomst van het gebied rondom de Reyersdam. Ook willen we aan de slag met erfgoed, een plan voor de Brunneper Bongerds en het zichtbaar maken van de geschiedenis van de Berkfabriek. Deze brengen de doelen uit de wijkvisie dichterbij. 

Het wijkprogramma is in maart 2024 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Meer informatie of vragen?

Stuur een e-mail naar brunnepe@kampen.nl of neem contact op met wijkverbinder Cynthia Last.