build-reside iconWelstandsbeoordeling

Gaat u bouwen of verbouwen? U kunt uw plan toelichten.

Beschrijving

Heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen ingediend? Dan bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het bouwplan te geven. Wilt u uw plan toelichten dan kunt u dat aangeven als u de aanvraag indient.

Mondelinge toelichting

Een architect van de welstandscommissie Het Oversticht is elke woensdagmorgen in het stadhuis aanwezig voor uw mondelinge toelichting. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen, telefoonnummer 038-3392690.

Vergaderingen welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert in de even weken op donderdag, afwisselend in Zwolle of Kampen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering van de welstandscommissie bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij Het Oversticht.

Op de website van Het Oversticht staat de agenda van de welstandscommissie vanaf de maandag voor het overleg.

Wet en regelgeving

Formulieren

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen