Welstandsbeoordeling

Gaat u bouwen of verbouwen? U kunt uw plan toelichten.

Beschrijving

Heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen ingediend? Dan heeft u de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het bouwplan te geven. Wilt u uw plan toelichten dan kunt u dat aangeven als u de omgevingsvergunning aanvraagt.

Mondelinge toelichting

Een architect van de welstandscommissie Het Oversticht is tweewekelijks op woensdagmorgen aanwezig voor uw mondelinge toelichting. Wilt u uw aanvraag toelichten in de welstandscommissie? Dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen, telefoonnummer 038-3392690.

Vergaderingen welstandscommissie

De welstandscommissie waarin grote plannen worden behandeld, vergadert in de even weken op donderdag, afwisselend in Zwolle of Kampen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering van de welstandscommissie bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij Het Overstichtexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstandseisen als:

  • het bouwwerk in een gebied staat waar welstandseisen gelden
  • het niet gaat om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is)

Bezwaar

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen door een negatief welstandsadvies, dan kunt u daar wel bezwaar tegen maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing.

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over een welstandsadvies? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Formulieren