Vuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Dan moet u een melding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Wilt u ook vuurwerk verkopen? Dan heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels. 

Beschrijving

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Voor het opslaan van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding. Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Of professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie Overijssel.

Voor het verkopen van vuurwerk tijdens de vastgestelde verkoopdagen heeft u een verkoopvergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

Opslag vuurwerk tot 10.000 kilo

Voor het opslaan van minder dan 10.000 kilo vuurwerk moet u een melding doen. De melding doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. De melding dient u in bij Omgevingsdienst IJsselland.  

Opslag vuurwerk boven 10.000 kilo

Een aanvraag omgevingsvergunning voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Deze aanvraag dient u in bij de provincie.

Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloketexterne-link-icoon om te zien of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.

Verkoop consumentenvuurwerk

Wilt u ook vuurwerk verkopen? U heeft dan ook (jaarlijks) een verkoopvergunning voor het verkopen van consumentenvuurwerk nodig. Deze verkoopvergunning vraagt u aan bij de gemeente. Via vergunningen@kampen.nl kunt u het aanvraagformulier opvragen. De aanvraag stuurt u naar vergunningen@kampen.nl.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U verkoopt consumentenvuurwerk.
 • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december. Categorie 1-vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen.
 • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk.
 • U geeft elke klant aan wie u vuurwerk verkoopt:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
 • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte.
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

Hoe lang gaat het duren?

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan. 

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor het verkopen van consumentenvuurwerk kost €48,40.

(tarief 2024)

Bezwaar

Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag voor een vergunning. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over het opslaan van vuurwerk? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJssellandexterne-link-icoon. Dit kan via telefoonnummer 088 5251050.

Heeft u vragen over de verkoop van vuurwerk? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: vergunningen@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie