appointment iconVuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Dan moet u een melding Vuurwerkbesluit indienen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Wilt u ook vuurwerk verkopen? Dan heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig.

Let op

Sinds december 2020 zijn de regels veranderd. U mag sommige soorten vuurwerk niet meer verkopen aan consumenten. Zoals zwaarder vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen.

Beschrijving

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Voor het opslaan van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding Vuurwerkbesluit bij Omgevingsdienst IJsselland. Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Of professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie Overijssel.

Voor het verkopen van vuurwerk tijdens de vastgestelde verkoopdagen heeft u een verkoopvergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

Opslag vuurwerk tot 10.000 kilo

Voor het opslaan van minder dan 10.000 kilo vuurwerk moet u een melding Vuurwerkbesluit indienen. Het meldingsformulier Vuurwerkbesluit kunt u opvragen bij Omgevingsdienst IJsselland. Ook voor meer informatie kunt u contact met de omgevingsdienst opnemen. De melding Vuurwerkbesluit dient u in bij Omgevingsdienst IJsselland.  

Opslag vuurwerk boven 10.000 kilo

Een aanvraag omgevingsvergunning voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk doet u via het Omgevingsloket online. Deze aanvraag dient u in bij de provincie.

Verkoop consumentenvuurwerk

Wilt u ook vuurwerk verkopen? U heeft dan naast de melding Vuurwerkbesluit of omgevingsvergunning jaarlijks een verkoopvergunning voor het verkopen van consumentenvuurwerk nodig. Deze verkoopvergunning vraagt u aan bij de gemeente. Via vergunningen@kampen.nl kunt u het aanvraagformulier opvragen. De aanvraag stuurt u naar vergunningen@kampen.nl.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden voor de opslag van vuurwerk (tot 10.000 kg) zijn onder andere:

 • U bewaart het vuurwerk in een andere ruimte dan waar u het vuurwerk verkoopt.
 • U bewaart het vuurwerk op de begane grond. Als dat binnen uw bedrijf niet kan, mag u het vuurwerk soms in de kelder of 1 verdieping hoger opslaan. De brandweer beoordeelt of dit veilig is.
 • Er zijn voldoende brandslanghaspels.
 • Op de deur van iedere ruimte met vuurwerk zit een waarschuwingssticker ‘ontploffingsgevaar’.
 • U geeft bij elke buitendeur duidelijk aan dat het verboden is om binnen te roken of open vuur te hebben.
 • U geeft uw medewerkers schriftelijk uitleg over:
  • veilig werken met vuurwerk
  • gevaren van werken met vuurwerk
  • hoe te handelen als er brand uitbreekt

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U heeft een bedrijf.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U verkoopt consumentenvuurwerk.
 • U verkoopt alleen vuurwerk op 28, 29 en 30 december. 31 december is een zondag, dan mag u geen vuurwerk verkopen. Categorie 1-vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen.
 • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk.
 • Aan elke klant die bij u vuurwerk koopt geeft u:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
 • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte.
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor het mogen verkopen van consumentenvuurwerk kost €44,00.

(tarief 2023)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over het opslaan van vuurwerk? Of kunt u de melding of vergunning niet online aanvragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland.

Heeft u vragen over de verkoop van vuurwerk? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: vergunningen@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen