Terrasvergunning

Een terrasvergunning kunt u online bij de gemeente Kampen aanvragen.

Terrasvergunning online aanvragen

Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Het terrassenseizoen is van april tot en met oktober.

U kunt de terrasvergunning digitaal aanvragen of schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Het formulier kunt u aanvragen bij de afdeling Fysieke leefomgeving. Bij uw aanvraag van een terrasvergunning voegt u:

  • een situatieschets
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De voorwaarden om een terrasvergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • U heeft een horecavergunning (een alcoholvergunning of een exploitatievergunning).
  • U moet voldoen aan de gestelde eisen over hoe het terras eruit moet zien.
  • Er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een terrasvergunning kost € 42,85. Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarief 2022)