Subsidie verticale tuin of groene gevel

In een omgeving met veel bestrating kan regenwater niet goed in de bodem zakken. Dit kan wateroverlast veroorzaken. Planten en bomen geven schaduw en verkoeling. Wie geen ruimte heeft voor een boom, kan een verticale tuin of groene gevel aanleggen. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die een verticale tuin of groene gevel aanleggen.

Beschrijving

Het klimaat verandert en dat heeft effect op onze omgeving en onze gezondheid. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen om dit tegen te gaan. We noemen dit klimaatadaptatie.

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van een verticale tuin of groene gevel. Dit is een unieke manier om een muur mooier te maken en op een kleine ruimte toch veel verschillende planten kwijt te kunnen. Een groene gevel houdt water vast dat later verdampt. De planten houden de gevel koel in de zomer en als ze hun blad niet verliezen zorgen ze voor isolatie in de winter. Groene gevels geven ook ruimte aan kleine dieren, zoals vogels en insecten.

Het subsidiebedrag voor een verticale tuin of groene gevel is 50% van de kosten voor materialen en aanleg. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is €250.

De subsidie voor een verticale tuin of groene gevel is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie. Voor de subsidieregeling klimaatadaptatie is in totaal € 100.000 per jaar beschikbaar. Het subsidieplafond per soort maatregel is € 30.000.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Kunt u de subsidie niet online aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag een tekening, schets of plan toe waarop te zien is waar en hoe u de verticale tuin of groene gevel gaat aanleggen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden staan op de pagina subsidies voor het klimaatexterne-link-icoon. De aanvullende voorwaarden voor het aanleggen van een verticale tuin of groene gevel zijn:

  • De planten moeten geschikt zijn voor een verticale tuin of groene gevel.
  • Het water moet makkelijk weg kunnen om vocht en schimmel bij de muur te voorkomen.
  • Losse plantenbakken aan balkons of muren vallen niet onder de regeling.
  • Controleer of u een omgevingsvergunning of andere vergunning nodig heeft.
  • U moet de subsidie aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert.

Wilt u een groene gevel aanleggen in de stoep aan de voorkant? Bekijk dan de voorwaarden op de pagina Geveltuin aanleggenexterne-link-icoon.

Hoe lang gaat het duren?

Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling klimaatadaptatie? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Wet en regelgeving