surcharges iconSubsidie ondergrondse infiltratievoorziening

Het laten opnemen van water in de bodem (infiltratie) is mogelijk met een ondergrondse constructie. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die een ondergrondse infiltratievoorziening aanleggen.

Beschrijving

Het klimaat verandert en dat heeft effect op onze omgeving en onze gezondheid. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen om dit tegen te gaan. We noemen dit klimaatadaptatie.

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het aanleggen van een ondergrondse infiltratievoorziening. Voorbeelden hiervan zijn infiltratiekratten, infiltratieputten, infiltratiekolken of een ondergronds pakket voor wateropslag (bijvoorbeeld grove korrel funderingsmateriaal of steenwol). Dit draagt bij aan het beter afvoeren van regenwater, waardoor er minder overlast ontstaat bij hevige regenbuien.

Het subsidiebedrag is € 0,20 per liter bergingscapaciteit.

De subsidie voor het aanleggen van een ondergrondse infiltratievoorziening is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie. Voor de subsidieregeling klimaatadaptatie is in totaal € 100.000 per jaar beschikbaar. Het subsidieplafond per soort maatregel is € 30.000.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Kunt u de subsidie niet online aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag een plan of ontwerp toe voor de afvoer naar de infiltratievoorziening en de ondergrond met goede waterdoorlatendheid inclusief de capaciteit van de voorziening.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden staan op de pagina subsidies voor het klimaat. De aanvullende voorwaarden voor het aanleggen van een infiltratievoorziening zijn:

  • De ondergrond waarin de voorziening wordt aangelegd is geschikt voor het infiltreren van regenwater. Hiervoor moet de ondergrond bestaan uit materiaal met een goede doorlatendheid, zoals zand of grind. Dit moet u precies omschrijven in de aanvraag.
  • U zorgt voor een goede aanvoer naar de voorziening. Dit kan bovengronds of ondergronds.
  • U moet de subsidie aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert.

Hoe lang gaat het duren?

Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling klimaatadaptatie? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen