surcharges iconSubsidie afkoppelen regenwater

Regenwater eindigt vaak in het riool. Dit kan voor wateroverlast en droogte zorgen in uw tuin en straat. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die de regenwaterafvoer van hun woning afkoppelen van het riool. Dan zakt het regenwater in de grond en komt het niet in het riool.

Beschrijving

Het klimaat verandert en dat heeft effect op onze omgeving en onze gezondheid. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen om dit tegen te gaan. We noemen dit klimaatadaptatie.

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. Regenwater kan via een dakgoot en regenpijp ook naar de tuin, een reservoir voor hergebruik of oppervlaktewater worden geleid. Dit draagt bij aan het beter opvangen van regenwater, waardoor er minder overlast ontstaat.

Het subsidiebedrag per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak is:

  • € 8 per m2 voor daken tot 1000 m2
  • € 6 per m2 voor daken tot 2000 m2
  • € 4 per m2 voor dagen groten dan 2000 m2

De subsidie voor het afkoppelen van hemelwater is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie. Voor de subsidieregeling klimaatadaptatie is in totaal € 100.000 per jaar beschikbaar. Het subsidieplafond per soort maatregel is € 30.000.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Kunt u de subsidie niet online aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag een tekening, schets of plan toe waarop te zien is waar het afgekoppelde regenwater naartoe gaat en hoeveel vierkante meter dakoppervlak u gaat afkoppelen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden staan op de pagina subsidies voor het klimaat. De aanvullende voorwaarden voor het afkoppelen van regenwater zijn:

  • Het pand is gebouwd voor 2012 en is nog niet afgekoppeld van het riool.
  • Het af te koppelen dakoppervlak is minimaal 20 vierkante meter (lengte x breedte van het dakvlak).
  • Na afkoppeling van de regenpijp moet u zorgen voor een goede wateropvang. Dit mag bovengronds of ondergronds. Het water moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw tuin of worden opgevangen. De afkoppeling mag geen nadelig effect hebben op de omgeving.
  • U moet de subsidie aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert.

Hoe lang gaat het duren?

Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling klimaatadaptatie? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen