Samen energie opwekken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal willen zijn. Om dat doel te kunnen halen is het nodig om in onze gemeente meer duurzame elektriciteit op te wekken. Hoe doen we dat?

Grootschalig duurzame energie opwekken

We gaan in Nederland grootschalig duurzame energie opwekken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor energie) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Voorlopig gaan we daarbij landelijk uit van zon en wind: zonnepanelen en windmolens dus.

Een Regionale Energie Strategie (RES)

De regering in Den Haag heeft de gemeenten opdracht gegeven om een plan te maken hoe ze in hun eigen regio samen duurzame energie kunnen opwekken. De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom maken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen elk een Regionale Energiestrategie: de RES. Kampen doet dat in West-Overijssel in een samenwerkingsverband van elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq en Rendo. In dat samenwerkingsverband werken we samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio. 

Wat staat er in de RES?

In de RES geven samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Wat is de bijdrage van de gemeente Kampen?

West-Overijssel wil in 2030 1800 Gwh (1,8 Twh) aan wind- en zonne-energie gerealiseerd hebben en streeft de komende jaren op regionaal niveau naar meer wind en minder zon-op-land. De gemeente Kampen wil hierin 244 gigawattuur (GWh) voor haar rekening nemen. Dit bod bestaat uit 33 Gwh zon op dak, 55 Gwh zon op veld en 156 Gwh windenergie in 2030.

Op de website van de RES Overijssel kunt u meer informatie vinden over de Regionale Energiestrategie West-Overijssel: www.reswestoverijssel.nlexterne-link-icoon