Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U bent dan rechthebbende van het graf. Als eigenaar van een graf kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

Is de eigenaar van het graf overleden? Dan moet u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie.