Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

U kunt een plek voor een eigen graf huren op een begraafplaats. Hiervoor betaalt u grafrechten. U heeft de grafrechten voor een vaste termijn.

Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente.

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

De tarieven voor een graf of urnennis staan in de tarieventabel bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022. Voor het grafonderhoud betaalt u jaarlijks € 80. U kunt de kosten van het grafonderhoud ook vooraf betalen. Bij een graf voor bepaalde tijd betaalt u € 80 per jaar voor de resterende grafrechttermijn. Bij een graf voor onbepaalde tijd betaalt u € 8.000.

(tarieven 2022)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie.