Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartverzorger dat. Maar u kunt het ook zelf doen.

Beschrijving

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Online aangifte doen

Bent u uitvaartverzorger? Doe dan online aangifte. Is de plaats of dag van overlijden niet nauwkeurig vast te stellen? Online aangifte is dan niet mogelijk.

Overlijdensaangifte doen met eHerkenningexterne-link-icoon

U kunt digitaal aangifte doen vanuit uw eigen bedrijf en hoeft niet meer naar het stadhuis te komen. Doet u als uitvaartverzorger voor de eerste keer digitaal aangifte in de gemeente Kampen? Neem dan vooraf telefonisch contact met ons op. Wij zetten uw gegevens dan in ons systeem.

Het uittreksel burgerlijke stand betaalt u via iDEAL. De gemeente maakt de akte op en u ontvangt dezelfde werkdag het verlof, het uittreksel en eventueel andere documenten via e-mail. De documenten worden ook dezelfde dag verzonden met de post. U hoeft alleen te zorgen dat de B-envelop en de A-verklaring aan het eind van elke maand bij ons binnen zijn. U levert de documenten af bij de balie of stuurt ze per post naar ons toe (Postbus 5009, 8260 GA Kampen).

Op afspraak

Burgerzaken werkt volledig op afspraak. U kunt direct via de website een afspraak maken voor de volgende werkdag of later. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 14 038.

Afspraak makenexterne-link-icoon

Wanneer regelt de gemeente een uitvaart?

Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn of omdat niemand de verantwoordelijkheid wil of kan dragen? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt. De kosten kunnen achteraf verhaald worden op nabestaanden tot en met de tweede graad. Als de gemeente Kampen opdracht tot begraven geeft, dan is dit een sobere, maar respectvolle begrafenis in Kampen.

Voor informatie hierover kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 038. ’s Avonds of in het weekend kunt u contact opnemen met Siebrand Uitvaartbegeleiding, telefoon 038-3332280 (24 uur per dag bereikbaar). U kunt dan aangeven dat het eventueel om een gemeentelijke uitvaart gaat.

Aanvragen

De uitvaartverzorger of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.

U heeft het volgende nodig:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel uw trouwboekje

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Voorwaarden

Na het overlijden moet u 36 uur wachten voordat u de overledene mag begraven of cremeren. Maar de begrafenis of crematie mag niet meer dan 6 werkdagen na het overlijden zijn.

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024)

Contact

Heeft u vragen over het doen van aangifte? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Dit kan via burgerzaken@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie