Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (omgevingseisen)

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet uw bouwwerk binnen de omgeving passen. Daarom moet u misschien een vergunning aanvragen.

Wilt u een bouwplan of ander ruimtelijk initiatief realiseren? U kunt dan via www.kampen.nl/vooroverleg ook een vooroverleg aanvragen. Wij begeleiden u dan bij de voorbereiding van uw vergunningaanvraag.

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels. 

Beschrijving

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan moeten uw plannen passen binnen de omgeving waarin u gaat bouwen. Deze regels staan in het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan).

Daarom moet u voordat u gaat bouwen een omgevingsvergunning aanvragen voor het ruimtelijke deel (omgevingseisen). Er zijn ook uitzonderingen. U hoeft bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning aan te vragen als het gaat om:

 • onderhoudswerk aan een gebouw waarbij de buitenkant van het bouwwerk niet verandert
 • kleine verbouwingen aan de achterzijde van een gebouw, zoals:
  • standaard dakkapel met een plat dak
  • standaard dakraam
  • raamkozijn
 • standaard zonnepanelen
 • zonwering of rolluiken (zolang deze het aanzicht van de voorgevel niet aantasten)
 • een sport- of speeltoestel (niet hoger dan 2,5 meter) voor in uw tuin
 • een bouwkeet of steiger
 • kleine bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals een elektriciteitskastje of een transformatorhuisje

Gaat u iets verbouwen aan een monument? Dan heeft u meestal wel een vergunning nodig.

Als u geen vergunning hoeft aan te vragen, moet u meestal nog wel een melding voor de technische bouwactiviteit doen. Zo weet de gemeente wanneer u met bouwen gaat beginnen. Informatie hierover vindt u op www.kampen.nl/wet-kwaliteitsborgingexterne-link-icoon

Hou er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft als u gaat bouwen.

Aanvragen

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U levert alle belangrijke informatie aan over wat u gaat bouwen en hoe het eruit komt te zien (o.a. bouwtekening, schetsen bestaande situatie en toekomstige situatie)
 • U geeft aan of u heeft overlegd met inwoners of ondernemers in de omgeving. 

Kunnen uw bouwplannen gevolgen hebben voor de natuur? Geef dit dan aan in uw vergunningaanvraag.

Voorwaarden

U houdt zich bij bouwen of verbouwen in ieder geval aan de regels uit het omgevingsplan van de gemeente over de invloed van uw bouwwerk op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidseisen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Bij een uitgebreide procedure neemt de gemeente binnen 26 weken een beslissing op de aanvraag. U mag pas met bouwen beginnen als de vergunning is verleend.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u gaat bouwen.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. De medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u informeren over de kosten.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie