Klacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over hoe u door een medewerker of bestuurder van de gemeente bent behandeld? U kunt dan een klacht bij ons indienen.

Beschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij ons indienen. Dit kan bijvoorbeeld:

  • over het gedrag van een van onze medewerkers of bestuurders
  • over de manier waarop de gemeente heeft gehandeld
  • als wij onze afspraken niet nakomen
  • als u geen antwoord van ons krijgt
  • als wij niet bereikbaar zijn
  • als onze informatie niet klopt, niet volledig of niet duidelijk is

Als u een klacht heeft ingediend, dan nemen wij contact met u op. Wij bespreken met u de klacht en het vervolgproces. U kunt dan precies uitleggen wat er is gebeurd. Daarnaast vragen wij de medewerker of afdeling waar uw klacht over gaat ook om een reactie. Wij informeren u daarna over onze beslissing.

Wilt u geen officiële klacht indienen, maar wel iets aan ons melden of bezwaar maken? U heeft dan de volgende mogelijkheden:

Aanvragen

Een klacht over de gemeente kunt u online of schriftelijk melden. Voor het online melden van een klacht heeft u uw DigiD nodig. U kunt uw klacht dan direct doorgeven.

U kunt een klacht ook schriftelijk melden. Stuur dan een brief en noem daarin:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker, bestuurder of afdeling over wie u een klacht heeft

De brief stuurt u naar: Gemeente Kampen, o.v.v. Klacht, Postbus 5009, 8260 GA Kampen

U kunt ons ook bellen via 14 038 en vragen naar de klachtencoördinator.

Hoe lang gaat het duren?

Wij behandelen uw klacht meestal binnen 6 weken. Als de behandeling van uw klacht langer duurt, dan ontvangt u hierover bericht.

Contact

Heeft u vragen over de behandeling van uw klacht? Of wilt u uw klacht via de telefoon melden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 en vraag naar de klachtencoördinator. 

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Dit kan via de website www.nationaleombudsman.nlexterne-link-icoon of via telefoonnummer 0800-3355555.

Meer informatie