Sociaal ombudsvrouw

Bent u ontevreden over de uitvoering van zorg en ondersteuning, jeugdhulp of werk en inkomen door de gemeente Kampen? Weet u niet waar u uw vragen kunt stellen? Of heeft u een ervaring waar u ontevreden over bent?

Dan kunt u in de gemeente Kampen met uw vragen en zorgen terecht bij de sociaal ombudsvrouw Ingrid Nauta. Zij biedt een luisterend oor, onderzoekt de situatie, bemiddelt, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met u op zoek naar een oplossing.

Contact met de sociaal ombudsvrouw

De sociaal ombudsvrouw is onafhankelijk en in dienst bij Zorgbelang Overijssel. U kunt kosteloos een beroep op haar doen. Via e-mail, telefoon of in een gesprek kunt u uw vragen vertrouwelijk bespreken.

Als u belt, krijgt u eerst een medewerker van Zorgbelang Overijssel aan de telefoon. Hier kunt u ook terecht voor informatie over bijvoorbeeld:

  • uw rechten en plichten
  • welke voorzieningen er mogelijk zijn
  • welke regels er gelden
  • hoe aanvraagprocedures verlopen

De sociaal ombudsvrouw is bereikbaar via:

Telefoon: 074-2913597
E-mail: ombudsvrouwkampen@zorgbelang-overijssel.nl
Website: www.zorgbelang-overijssel.nlexterne-link-icoon