health-care iconKamper aanpak ontheemden

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk tientallen asielzoekers en statushouders te huisvesten bij kerkelijke gemeenten in heel Nederland. Dat doen ze in een publiek-private samenwerking,  waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze Kamper Aanpak Ontheemden laat zien dat ontheemden snel - en met draagvlak - onderdeel worden van de samenleving als dat kleinschalig gebeurt. 

de Thuisgevers

In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking is het initiatief de Thuisgevers opgezet om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Dat doen we met een projectorganisatie waarin we als Protestantse Kerk samen met Kampen optrekken. De Raad van Kerken in Nederland, waar de Protestantse Kerk in Nederland deel van uitmaakt, ondersteunt dit initiatief.

Burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen: “In de huidige asielcrisis wordt de samenleving onvoldoende betrokken bij het vinden van oplossingen. Confrontatie ligt op de loer, terwijl coöperatie juist oplossingen biedt. Kerken in het bijzonder spelen nu nog een ondergeschikte rol, terwijl ze bovengemiddeld betrokken zijn en een actievere rol kunnen vervullen bij de lokale extra opvang van bijvoorbeeld statushouders. Als lokale overheden en kerken de handen ineenslaan kunnen we net als bij de Oekraïne vluchtelingen de maatschappelijke druk verminderen en het draagvlak hiervoor vergroten.”

Ontmoetingsfonds ontheemden

Om ontmoetingen tussen ontheemden en de Kamper bevolking mogelijk te maken heeft de gemeente Kampen het Ontmoetingsfonds ontheemden ingesteld.

Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, geloofsgemeenschappen en particulieren uit de gemeente Kampen kunnen een bijdrage aanvragen voor een initiatief of activiteit die ontmoeting tussen ontheemden en de Kamper samenleving mogelijk maakt.

Een initiatief of activiteit moet de ontmoeting met ontheemden in de gemeente Kampen mogelijk maken. Bij ontheemden gaat het om mensen die gedwongen zijn hun thuisland te verlaten (bijvoorbeeld vanwege oorlog of natuurrampen) en die tijdelijk of voor langere tijd in de gemeente Kampen verblijven. Meer informatie over het Ontmoetingsfonds ontheemden en het doen van een aanvraag leest u op de pagina Ontmoetingsfonds Ontheemden.

Nieuwsbrief ontheemden

In de Nieuwsbrief Ontheemden staat informatie over hulp aan ontheemden in gemeente Kampen. Wilt u de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail naar ontheemden@kampen.nl. De eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder teruglezen. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail dan naar ontheemden@kampen.nl. Tijdens kantooruren beantwoorden we uw vraag zo snel mogelijk.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen