Ontmoetingsfonds ontheemden

Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, geloofsgemeenschappen en particulieren uit de gemeente Kampen kunnen een bijdrage aanvragen voor een initiatief of activiteit die ontmoeting tussen ontheemden en de Kamper samenleving mogelijk maakt.

Voor deze regeling is maximaal € 20.000 beschikbaar. De aan te vragen bijdrage is € 100 tot € 750 (inclusief btw) per initiatief. Een aanvrager kan voor maximaal 3 initiatieven een bijdrage ontvangen.

Een initiatief of activiteit moet de ontmoeting met ontheemden in de gemeente Kampen mogelijk maken. Bij ontheemden gaat het om mensen die gedwongen zijn hun thuisland te verlaten (bijvoorbeeld vanwege oorlog of natuurrampen) en die tijdelijk of voor langere tijd in de gemeente Kampen verblijven.

Voorbeelden van kosten waarvoor een bijdrage mogelijk is:

 • kosten van materialen
 • huur van ruimte
 • consumpties
 • kosten van toegangskaarten
 • vervoerskosten
 • kosten voor inzet van derden, zoals docenten, kunstenaars of sportleraren

De voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Een aanvrager kan maximaal 3 keer een bijdrage aanvragen voor verschillende initiatieven.
 • Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, geloofsgemeenschappen en particulieren kunnen een bijdrage aanvragen.
 • Bij een activiteit of initiatief moeten minimaal 5 ontheemden zijn betrokken.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Bijdragen worden verleend tot het beschikbare budget is verstrekt.

De volledige voorwaarden staan in de Tijdelijke regeling Ontmoetingsfonds Ontheemden gemeente Kampenexterne-link-icoon.

Bijdrage aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met het aanvraagformulier. Ontvangt u een bijdrage dan ontvangt u het bedrag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen op het bankrekeningnummer dat u bij de aanvraag heeft aangegeven.

Binnen 6 weken na afloop van het initiatief stuurt u ons een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de besteding van het bedrag. Meer informatie hierover staat in de brief die u na toekenning van de bijdrage ontvangt.

U kunt het formulier digitaal invullen en daarna printen en ondertekenen. Stuur daarna een scan of foto van het formulier via e-mail naar ontheemden@kampen.nl.

Een overzicht van initiatieven die een bijdrage ontvangen, publiceren wij in de gemeentepagina’s in weekblad De Brugexterne-link-icoon.

Meer informatie

Voor meer informatie over het ontmoetingsfonds kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen via e-mail: ontheemden@kampen.nl  of via telefoonnummer 14 038.