Het Groene Hart

Het Groene Hart verandert van 2020 tot 2022 sterk. Het park wordt in de periode opnieuw ingericht. Het project Het Groene Hart is een initiatief van 15 partijen, voornamelijk de gebruikers van Het Groene Hart. Het park groeit dankzij de verschillende initiatieven naar een omgeving waarin allerlei buitenactiviteiten mogelijk zijn. Van sport en spel, naar recreëren en verblijven. De gemeente Kampen werkt hierin samen met de initiatiefnemers ‘Naar een Groen Hart’.

Routes en watergangen

Om het Groene Hart toegankelijk te maken worden er nieuwe paden en bruggen aangelegd. De paden sluiten aan op de bestaande paden in het Groene Hart. De paden maken de nieuwe voorzieningen toegankelijk en maken nieuwe ommetjes mogelijk.

Het water in het Groene Hart is in de huidige situatie nauwelijks zichtbaar door dichtslibbing en opslag van beplantingen. Een deel van de beplanting om de watergang is al verwijderd. Hierdoor kan de watergang weer opnieuw worden uitgegraven en kan er een natuurvriendelijke oever gerealiseerd worden. De watergang wordt met een nieuwe duiker aangesloten op de watergang langs de Cellesbroeksweg waardoor er doorstroming in het water ontstaat.

Bij de nieuwe watergangen is voldoende ruimte voor het jaarlijks onderhoud (schouwpaden). Hierdoor blijft de kwaliteit en de doorstroming van het water goed.

Na de zomer starten de werkzaamheden voor het nodige grondverzet in het Groene Hart. Dat wordt de zogenaamde basisuitrusting van het Groene Hart die steeds zichtbaarder wordt. De nieuwe watergangen krijgen hun plek en de oude watergangen worden gedempt. De paden worden aangelegd en het nieuwe multifunctioneel terrein, met ernaast de dierenweide voor de kinderboerderij, krijgen de juiste hoogte en de juiste bodem. De top van de parkheuvel wordt later aangebracht.

Bruggen

In het Groene Hart worden twee bestaande voetgangersbruggen vervangen en er worden vier nieuwe toegevoegd. Voor het ontwerp is gekozen voor een eenvoudige betonnen brug met een landelijke uitstraling. De bruggen worden vlak en daardoor goed toegankelijk voor een rollator of een rolstoel. Langs de bruggen komt een lage, smalle eikenbalk, gemaakt van hout van ‘de lange brugge’ van Kampen uit 1460. De bruggen zijn breed genoeg voor hulpdiensten. Volgens planning start na de bouwvakvakantie de uitvoering.

Groen

Bij de aanplant van de bomen en heesters is aansluiting gezocht met het natuurlijke karakter van het gebied en worden er voornamelijk inheemse bomen en struiken aangeplant. Bij de keuze van de bomen is gekeken naar de ecologische meerwaarde waaronder de aantrekkelijkheid voor bijen. De heesters zorgen voor nestmogelijkheden voor vogels.

Na het kappen, snoeien en uitvoeren van achterstallig onderhoud is het Groene Hart behoorlijk kaal geworden. Na al dit snoeiwerk is op bepaalde plekken weer nieuw groen, zoals struiken geplant.

Multifunctioneel terrein met Parkheuvel

Centraal in het park ligt de multifunctionele weide. Dit is de plek waar gesport kan worden. Als er evenementen zijn (bijvoorbeeld Full colour festival) kan de weide hiervoor gebruikt worden. De parkheuvel kan dan als een soort tribune functioneren. Op de weide staan geen bomen zodat er genoeg ruimte is voor het plaatsen van tent.

De parkheuvel ligt centraal in het park en is tegelijk het dak van de duikvereniging. Richting de multifunctionele weide heeft de heuvel een flauwe grashelling met een aantal zitelementen. Hierdoor is de parkheuvel ook een tribune richting de multifunctionele weide en de rest van het park.

Een flauwe hellingbaan naar de top van de heuvel is ook voor minder validen toegankelijk en is een sportaanleiding voor sporters in het park.

Voedselbos

De ontwikkeling van het voedselbos van ongeveer 3100 m2 is in volle gang. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.

De contouren en het ontwerp van de paden zijn inmiddels zichtbaar. De wilgen die er al stonden, worden ingezet als natuurlijke haag. Er zijn ideeën om in overleg met de Vlinderstichting, Naturalis en het Landelijk Meetnet Vlinders en Hommels, een vlinder- en hommelroute aan te leggen door het Groene Hart.

Dierenweide

Door de bouw van het nieuwe zwembad met de daarbij behorende ligweide kwam er 2500 m2 weiland van de kinderboerderij te vervallen, dit is gecompenseerd door 2800 m2 nieuwe dierenweide.

De afscheiding van de weide is een meidoornhaag met aan de binnenkant een afrastering. Op een aantal plekken zijn openingen in de haag.

Huisvesting Duikclub De Oester

Duikvereniging De Oester heeft een plek onder de parkheuvel. De entree van De Oester ligt lager dan het omliggende maaiveld. Een laag dijkje zorgt dat het water uit het park niet het gebouw instroomt. Een trap en een hellingbaan maken het gebouw toegankelijk. Een verbreding van het pad geeft de mogelijkheid om even tijdelijk te parkeren bij bevoorrading van de Oester.

Op het dak van de oester staan laag hekje zodat de bezoekers van de parkheuvel niet van het dak kunnen vallen. De bewegingselementen op de parkheuvel staan niet op het dak maar naast de contouren van het gebouw.

Sport en spelen

In het vernieuwde Groene Hart zijn er straks volop kansen om het hele jaar door te bewegen, alleen of samen. Er wordt gewerkt aan verschillende ideeën als een startpunt ‘bewegen’ waar je een  watertappunt vindt en een fietsparkeerplaats voor wandelaars, skaters, duikers en buitensporters. Maar ook een bankje dat niet alleen lekker zit maar ook diverse hoogte heeft zodat het voor een bootcamptraining gebruikt kan worden. Hetzelfde geldt voor (natuurlijke) verhogingen en asfaltpaden met markering, verderop in het Groene Hart. De inrichting moet passen bij de wensen en behoeften van gebruikers met sport- en spelfaciliteiten. Wat die wensen en behoeften zijn, peilen wij onder potentiële eindgebruikers.

Hondendolterrein

Het huidige hondendolterrein blijft op de oorspronkelijke plek in Het Groene Hart.

Skatepark

Op de plek van het oude zwembad, is een nieuw skatepark aangelegd. Het ontwerp is in overleg met de skaters gemaakt. Het uitgangspunt is dat het een in het landschap geïntegreerde skatebaan is, dus geen vloer met losse objecten, maar een in beton gegoten constructie dat een geheel is. De parkheuvel kan hierbij als een tribune voor de skaters fungeren. Het park biedt genoeg uitdaging voor beginners en gevorderden.

Herinrichting Flevoweg

Met de herinrichting van de Flevoweg zijn enkele knelpunten opgelost. Met name enkele oversteekpunten voor fietsers en wandelaars waren gevaarlijk. Daarnaast mag op deze weg maximaal 30 km/h worden gereden. De inrichting is aangepast om de snelheid te verlagen. De kruispunten met de Buitensingel en de 3e Ebbingestraat zijn verbeterd. Diverse gebruikers van het Groene Hart en andere betrokkenen hebben meegepraat en meegedacht over de oplossingen.

3-hoek Groene Hart

Dit is het gebied tussen Korteweg, Flevoweg en Buitensingel. Mogelijk gaan de Jehova’s Getuigen de Koninkrijkzaal aan de Korteweg verlaten. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Toch is een eerste gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de ‘buren’, zoals Scouting, ’t Ukien, Kinderboerderij en Natuurspeelplaats om na te denken hoe we dit gebied in de toekomst willen inrichten. Er is niets besloten, maar wel zijn enkele uitgangspunten besproken. Deze staan nu in de ‘3-hoekposter’. Met de uitgangspunten wil de ‘overleggroep 3-hoek Groene Hart’ de komende tijd het gebied (eerst op kaart)  verder inrichten. Ook de gemeentelijke wijkpost doet mee in de verdere ontwikkeling.

Magazine

In het digitale magazine over de veranderingen en de invulling van Het Groene Hart leest u achtergrondartikelen. U kunt het magazine lezen via https://digitaal.kampen.nl/magazine-groene-hart-01/externe-link-icoon.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in Het Groene Hart? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan door een e-mail te sturen naar: groenehart@kampen.nl

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar groenehart@kampen.nl.

Initiatiefnemers

 • Kinderboerderij Cantecleer
 • Scouting Hanzeluiden
 • Natuurspeelplaats Kampen
 • Duikteam De Oester
 • Zwem- en polovereniging Deltasteur
 • Jehovah's Getuigen Kampen
 • Postduivenvereniging de Postduif
 • MFC Korteweg 4
 • Cultureel podium 't Ukien
 • Stichting Padvindsterscentrum Kampen
 • Stichting Welzijn Kampen
 • Vrienden van de Skatebaan
 • Wijkvereniging Binnenstad
 • Natuurvereniging IJsseldelta
 • Bomenmeldpunt Kampen