Hanzewijk

De Hanzewijk grenst aan de binnenstad van Kampen. In het gebied tussen de Dr. Damstraat, het Hanzeplein, de Colijnlaan en wijkcentrum Reyersdam bouwt de gemeente een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met gymzaal voor Kindcentrum Dr. H Bouwman en Kindcentrum O.J.S. Het Scala. Ook bouwt woningcorporatie deltaWonen in dit deel van de Hanzewijk 63 sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

Hanzewijk

De huidige gebouwen van beide scholen zijn verouderd. In het nieuwe gebouw komen beide scholen en de kinderopvang. Door de bouw van 63 sociale huurappartementen kunnen meer mensen een huis vinden.

Brede School Hanzewijk meest circulaire school van Nederland

In de Hanzewijk wordt het meest circulaire schoolgebouw van Nederland gebouwd. Het nieuwe schoolgebouw wordt zoveel mogelijk 'biobased' gebouwd. Zo bestaat het gebouw vooral uit hout dat bij voorkeur zoveel mogelijk uit de regio wordt gehaald. Ook andere materialen zijn zoveel mogelijk circulair en waar mogelijk biobased. Dat wil zeggen dat de materialen hernieuwbaar of herbruikbaar zijn en bij voorkeur gedeeltelijk of helemaal bestaan uit biologische materialen. Vloer- en wandafwerking worden zoveel mogelijk demontabel en herbruikbaar uitgevoerd. Streven is om bijvoorbeeld lichtschakelaars en stopcontacten geproduceerd uit biologische materialen, zoals maiszetmeel, te gebruiken.

Energie

Ook op andere manieren letten we op duurzaamheid. Het dak van het schoolgebouw wordt geschikt gemaakt voor het leggen van zonnepanelen. De zonnepanelen leveren stroom op basis van de energiebehoefte van de school. Het voorlopige energielabel voor het gebouw is vastgesteld op A++++.

Kindcentrum Hanzewijk Kampen

Door de video te bekijken accepteert u de servicevoorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.

Stedenbouwkundig plan

In april 2021 stelde het college het stedenbouwkundig plan voor dit deel van de Hanzewijk vast. Dit plan dient als basis voor de ontwerpen van de appartementen, het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de twee scholen met kinderopvang en gymzaal, en voor het ontwerp van de openbare ruimte. Voor het ontwerpen van het schoolgebouw met gymzaal en de appartementen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het zuidelijke centrumdeel met winkels en appartementen.

Uitwerkingsplan definitief

Op 1 november 2022 is het uitwerkingsplan door het college van B&W vastgesteld. Eind december 2022 werd het plan definitief, omdat er geen bezwaren waren ingediend. Daarop verleende de gemeente de omgevingsvergunning. Hiermee kon de bouw starten.       

Planning

In de zomervakantie 2022 is de Dr. H. Bouwmanschool gesloopt. De bouw van de nieuwe school is in volle gang. Zodra het pand en de openbare ruimte gereed zijn, kunnen de leerlingen in het nieuwe schoolgebouw terecht.

De bouw van de appartementen startte in juni 2023. De bouw duurt ongeveer een jaar. deltaWonen gaat de appartementen gefaseerd uitgeven. Dat betekent dat het kan zijn dat een deel van de appartementen al bewoond wordt, terwijl een ander blok nog in afbouw is. Inschrijven voor de appartementen kan via de Woningzoeker van deltaWonenexterne-link-icoon.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de bouw van het nieuwe schoolgebouw, de sociale huurappartementen en de inrichting van de openbare ruimte? Of wilt u een uitnodiging ontvangen voor vervolgbijeenkomsten? Stuur dan een mail naar hanzewijk@kampen.nl.