Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Beschrijving

Grondverzet is al het werk waarbij grond wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen. Voor grondverzet buiten uw eigen perceel gelden regels. Deze regels zijn uitgewerkt in de Nota Bodembeheer IJsselland en de bodemkwaliteitskaarten IJsselland. In veel gevallen is voor grondverzet een melding noodzakelijk.

Aanvragen

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

Voorwaarden

Op de bodemkwaliteitskaarten kunt u zien tussen welke gebieden grond kan worden hergebruikt. Als u aan de regels van de nota Bodembeheer IJsselland voldoet, mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Wilt u veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Contact

Heeft u vragen over grondverzet? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie