build-reside iconGrond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Beschrijving

Grondverzet is al het werk waarbij grond wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen. Voor grondverzet buiten uw eigen perceel gelden regels. Deze regels zijn uitgewerkt in de Nota Bodembeheer IJsselland en de bodemkwaliteitskaarten IJsselland. In veel gevallen is voor grondverzet een melding op grond van het Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk.

Aanvragen

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond. Als u met eigen middelen grond verzet hoeft u geen melding te doen. Het melden van grondverzet is alleen nodig bij bedrijfsmatig grondverzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer, maar ook voor een inwoner die een aannemer inhuurt. De melding doet u uiterlijk vijf werkdagen voor de start van het werk bij het meldpunt bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Voorwaarden

Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden hergebruikt. De regels hiervoor staan in het Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. Schone en licht verontreinigde grond mag worden toegepast onder de regels van het Besluit Bodemkwaliteit.

Op de bodemkwaliteitskaarten kunt u zien tussen welke gebieden grond kan worden hergebruikt. Als u aan de regels van de nota Bodembeheer IJsselland voldoet, mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen