Groenstrook of restgrond kopen

Ligt naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Soms kunt u deze grond kopen en aan uw eigen grond toevoegen.

Het is belangrijk dat u weet wat u met de aangekochte grond wilt doen. Informeer daarom vooraf bij de gemeente (afdeling Fysieke leefomgeving) wat de (on)mogelijkheden zijn van de aan te kopen grond. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

Bij verkoop heeft de grond de bestemming 'openbaar groen' of 'verkeer'. Met deze bestemming mag u geen tuinhuisje of houten schutting op de aangekochte grond plaatsen. U kunt pas een vergunning aanvragen als de bestemming wijzigt in 'wonen'. Dat doet de gemeente voor u, zolang de actie Snippergroen duurt. Omdat we de aanvragen voor het wijzigen van een bestemmingsplan bundelen, kan het wel een paar jaar duren voor dit officieel geregeld is. De gemeente betaalt de kosten voor de verzamelde wijziging. De gemeente doet haar uiterste best om deze wijziging van het bestemmingsplan door te voeren. De voorgenomen wijziging wordt gepubliceerd en belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar indienen. Dit kan er toe leiden dat de grond geen aangepaste bestemming krijgt. De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk.

Wilt u het bestemmingsplan toch eerder wijzigen omdat u iets wilt plaatsen waarvoor een vergunning nodig is? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. De kosten van de wijziging betaalt u dan zelf.

In 2016 is gestart met uitvoering van de Actie Snippergroen. Inmiddels zijn ruim 100 groenstroken verkocht. De actie is nog in volle gang. De planning voor de komende jaren is als volgt: 

 • 2020: IJsselmuiden
 • 2021: Grafhorst, Wilsum
 • 2022: 's-Heerenbroek, Mastenbroek
 • 2023: Kamperveen, Zalk
 • 2024: wijk Het Onderdijks in Kampen

Wilt u een groenstrook kopen? Stuur uw verzoek dan naar a.vandam@kampen.nl.

Stuur bij uw aanvraag de volgende gegevens mee:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • een duidelijke tekening van het stuk grond waar het om gaat
 • een omschrijving waarvoor u de groenstrook wilt gebruiken

De voorwaarden voor verkoop zijn:

 • de groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land waarvan u eigenaar bent
 • uw directe buren gaan akkoord met uw plannen voor de aan te kopen groenstrook
 • de strook grond is geen functioneel groen maar restgroen
 • er staan geen beeldbepalende bomen binnen een afstand van 2 meter van de te kopen grond
 • in de strook grond liggen geen kabels en leidingen
 • er zijn in de toekomst geen andere plannen van de gemeente met deze grond
 • verkoop levert geen verkeerstechnische problemen op

De grondprijs voor restgroen is € 75,00 per vierkante meter. Tijdens de uitvoering van de Actie Snippergroen is de prijs is ‘vrij op naam’. De gemeente betaalt dan alle bijkomende kosten (notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). U betaalt dus alleen de grondprijs. De minimale transactiewaarde is € 750,00. Restgroen groter dan 150 vierkante meter wordt getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. Als op de grond gebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan, dan wordt de grond aangemerkt als bouwgrond en kost het € 300,00 per vierkante meter. Deze prijs geldt ook voor "nieuwe aanvragen".

(tarieven 2020)