Adoptie openbaar groen

Inwoners van de gemeente Kampen kunnen delen van het openbaar groen adopteren.

Beschrijving

Wilt u openbaar groen zelf beheren? En heeft u ideeën over hoe u dit wilt doen? U kunt dit dan aanvragen bij de gemeente. Inwoners kunnen in delen van het openbaar groen bijvoorbeeld bloemperken planten en onderhouden of een moestuin aanleggen.

Aanvragen

Heeft u belangstelling voor het adopteren van openbaar groen? U kunt uw idee online aan ons doorgeven. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Daarna nemen we contact met u op.

Bij de aanvraag geeft u door:

  • om welk openbaar groen het gaat;
  • waar u het openbaar groen voor wilt gebruiken;
  • een tekening of foto van het te adopteren openbaar groen.

Voorwaarden

  • De groenstrook blijft onderdeel van de openbare ruimte.
  • Het verwijderen van bomen is niet toegestaan.
  • Het inrichtings- en onderhoudsplan is goedgekeurd door de gemeente Kampen.
  • De direct omwonenden stemmen in met het plan.

Kosten

Het adopteren van openbaar groen is gratis.

Eenmalige bijdrage vanuit Buurt aan zet

De groene initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage. Vanuit Buurt aan zet is er geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt vergroten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn beperkt, namelijk dat het initiatief van bewoners zelf moet komen, gedragen wordt door de andere bewoners in de wijk en dat de buurt zich actief inzet en meewerkt aan het plan.

Contact

Heeft u vragen over het adopteren van openbaar groen? Of kunt u de aanvraag niet online doorgeven? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: vastgoedzaken@kampen.nl.