Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor in bij de eigenaar van de begraafplaats.

Beschrijving

Er zijn twee soorten begraafplaatsen in Nederland: gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. De gemeente is eigenaar van een gemeentelijke begraafplaats; iedereen kan er begraven worden. De eigenaar van een bijzondere begraafplaats is bijvoorbeeld een kerk of vereniging. Zij bepalen wie er op de begraafplaats begraven kan worden.

U kunt een plek voor een eigen graf op een gemeentelijke begraafplaats huren van de gemeente. U huurt een graf door voor de grafrechten te betalen. U heeft de grafrechten voor een vaste periode.

Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente.

Aanvragen

Zo regelt u de grafrechten van een graf op de gemeentelijke begraafplaats: 

  • Neem contact op met de gemeente. 

Ligt het graf op een bijzondere begraafplaats? Neem dan contact op met de eigenaar van die begraafplaats. 

U kunt hiervoor de onderstaande formulieren gebruiken.

Voorwaarden

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

Kosten

De tarieven voor een graf of urnennis staan in de tarieventabel bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024externe-link-icoon. Voor het grafonderhoud betaalt u jaarlijks € 88. U kunt de kosten van het grafonderhoud ook vooraf betalen. Bij een graf voor bepaalde tijd betaalt u € 88 per jaar voor de resterende grafrechttermijn. Bij een graf voor onbepaalde tijd betaalt u € 8.800.

(tarieven 2024)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie. Dit kan iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is 038 339 28 24. Het adres is Bovenbroeksweg 4 in Kampen. U kunt ook een e-mail sturen naar begraafplaatsadministratie@kampen.nl.

Begraafplaatsen online

Voor informatie over de graven op de verschillende begraafplaatsen in de gemeente Kampen kunt u terecht op www.grafzoeken.nlexterne-link-icoon.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie