Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Beschrijving

Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
 • een auto-ongeluk door een glad wegdek
 • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

Aanvragen

U kunt uw schade het beste bij uw eigen verzekeraar melden. Uw verzekeraar dient de schadeclaim dan eventueel bij de gemeente of bijvoorbeeld de aannemer in.

Soms zijn direct maatregelen nodig om verdere schade te voorkomen. Meld dit dan direct bij de gemeente. Kijk hiervoor bij  onze contactgegevensexterne-link-icoon.

Wilt u de gemeente zelf aansprakelijk stellen? Log dan in met DigiD of eHerkenning. Bij uw melding geeft u het volgende door:

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt
 • het niet nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld waarschuwingsborden plaatsen om een ongeval te voorkomen

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

Bezwaar

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Contact

Heeft u vragen over het aansprakelijk stellen van de gemeente? Of kunt u de gemeente niet online aansprakelijk stellen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via verzekeringen@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Meer informatie