Gedragsregels gemeente Kampen

De gemeente Kampen hanteert gedragsregels voor het contact met medewerkers. Hieronder kunt u de gedragsregels lezen.

Afspraken

Meldt u zich zonder afspraak of buiten de openingstijden van de publieksbalies bij de receptie? U kunt dan in principe niet inhoudelijk door een medewerker te woord worden gestaan. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, dan melden wij dit aan u.

Voor het afhalen van een al aangevraagd reisdocument of rijbewijs, een afvalpas of een gehandicaptenparkeerkaart kunt u zonder afspraak bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis terecht.

Melden bij een afspraak

Als u een afspraak heeft moet u zich melden bij de receptie. In het stadhuis kunt u zich voor een al gemaakte afspraak bij Burgerzaken ook aanmelden bij de digitale aanmeldzuil.

Meer informatie over het maken van een afspraak bij Burgerzaken en de openingstijden van de publieksbalies in het stadhuis staat op www.kampen.nl/afspraakexterne-link-icoon.

Gezichtsbedekkende kleding

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan in gebouwen van de overheid, de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Dit geldt bij de gemeente Kampen bijvoorbeeld voor het stadhuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Stadsarchief en de gemeentewerf. Gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn.

Draagt u gezichtsbedekkende kleding, dan kunt u door een medewerker worden gevraagd om de gezichtsbedekkende kleding af te doen of anders de locatie te verlaten.

Roken, alcohol en drugs

Het is niet toegestaan te roken, alcohol of drugs te gebruiken in het stadhuis of andere gemeentelijke gebouwen. Houdt u zich hier niet aan, dan vragen wij u om het gebouw te verlaten.

Bent u onder invloed van drank of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar? Wij gaan dan niet met u in gesprek. Heeft u op dat moment een afspraak? U kunt dan een nieuwe afspraak maken.

Wapenbezit, gevaarlijke voorwerpen en bedreiging

Bent u in het bezit van een wapen of ander gevaarlijk voorwerp? Wij staan u dan niet te woord. Bedreiging van medewerkers in welke vorm dan ook (verbaal of fysiek) wordt niet geaccepteerd. Wij helpen u dan niet. Bij herhaling ontzeggen wij u de toegang tot het gebouw. Wij doen aangifte bij de politie voor het opmaken van proces-verbaal.

Overig ongewenst gedrag

Bij schelden, schreeuwen of het gebruik van discriminerende taal spreken wij u aan op uw gedrag. Bij herhaling wordt u niet verder geholpen. Valt u andere bezoekers lastig. Wij verzoeken u dan het gebouw te verlaten.

Bij bedreiging, fysiek geweld, vernielingen of gooien met voorwerpen schakelen wij de politie in voor het opmaken van een proces-verbaal. Eventuele schade wordt op u verhaald. Ook kunnen wij u tijdelijk de toegang tot het gebouw ontzeggen.

Huisdieren

Hulp- en geleidehonden zijn welkom in het stadhuis. Het meebrengen van andere (huis)dieren is niet toegestaan.