Vuurwerk afsteken

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk.

Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk).

Bij de gemeente moet u een evenementenvergunning aanvragen voor het organiseren van vuurwerkshows.

U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk.

Kijk voor meer informatie over het  aanvragen van een evenementenvergunning bij 'Evenement organiseren, melding en vergunning'.

Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij 'Vuurwerk, opslag en verkoop'.

Vuurwerk dat u mag afsteken tijdens oud en nieuw herkent u aan de verpakking. Op de verpakking staat:

  • De tekst: 'bestemd voor particulier gebruik'.
  • Wat voor soort vuurwerk het is of wat het doet.
  • Naam en adres fabrikant, importeur of handelaar in Nederland.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
  • Eventueel een minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) om het te mogen afsteken.

De voorwaarden voor een toepassingsvergunning zijn onder andere:

  • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
  • Een bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
  • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de toepassingsvergunning aan bij het Meld- en Informatie Centrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u een toepassing en wilt u vuurwerk afsteken? Als u maximaal 200 kilo vuurwerk gaat afsteken, moet u dat melden bij de gemeente. Als u meer gaat afsteken, moet u dat melden bij de provincie. Ook een ontbrandingstoestemming vraagt u aan bij de provincie.