Subsidies cultuurhistorie

Er zijn twee soorten monumenten. Dit zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als u eigenaar bent van een rijksmonument dan kan de rijksoverheid mogelijk voor financiële ondersteuning zorgen.

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument dan kan de gemeente mogelijk voor financiële ondersteuning zorgen. Sommige subsidies kunt u ook aanvragen voor historische gebouwen die geen monument zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleine elementen en rieten daken van historisch waardevolle gebouwen.

De gemeente biedt financiële ondersteuning voor vijf activiteiten.

Restaureren van gemeentelijke monumenten

Als eigenaar van een gemeentelijk monument bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente Kampen biedt subsidie voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud overstijgen. De restauratiesubsidie bedraagt 30% van de kosten met een maximum van 25.000 euro. Voor stichtingen, kerken, molens en gemalen is het percentage 40% van de kosten met een maximum van 25.000 euro.

Restaureren van winkelpuien

De subsidie voor winkelpuien is alleen van toepassing binnen het beschermd stadsgezicht. Het gaat om het aanbrengen van doorzichtige rolluiken in plaats van gesloten rolluiken of het aanbrengen van pantserglas. De subsidie is maximaal 2.000 euro. Verder zijn er mogelijkheden als u een winkelpui op een cultuurhistorisch verantwoorde manier wilt restaureren of wijzigen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 10.000 euro.

Restaureren van muurreclames

In de binnenstad van Kampen bevinden zich veel muurreclames van voor 1930. Deze worden gerestaureerd door Stichting Stadsherstel Kampen. De subsidie bedraagt 80% van de kosten met een maximum van 5.000 euro. De subsidie voor het onderhouden van muurreclames bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 1.000 euro.

Herstel van rieten daken

Bij herstel van rieten daken gaat het om cultuurhistorisch waardevolle rieten daken. Als uw gebouw op de lijst met karakteristieke panden staat, kunt u hiervoor in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 20% van de kosten tot een maximum van 10.000 euro.

Herstel van kleine waardevolle elementen

Veel historische gebouwen, niet noodzakelijk monumenten, bevatten nog kleine waardevolle elementen. Bijvoorbeeld ornamenten, gevelstenen, kroonlijsten en roeden. De gemeente stimuleert het behoud van deze cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. Voor het restaureren van gevelstenen en ornamenten geldt een subsidie van 70% van de kosten met een maximum van 1.500 euro. Voor overige werkzaamheden bedraagt de subsidie 40% van de goedgekeurde kosten met een maximum van 1.000 euro.

Subsidie stedelijke vernieuwing aanvragen

Deze subsidies zijn onderdeel van de subsidie stedelijke vernieuwing. U kunt tussen 1 januari en 1 april subsidie aanvragen. U krijgt voor 1 juli bericht over de toekenning van de subsidie.

  • U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat een schriftelijk besluit op uw aanvraag is genomen.
  • De start van de werkzaamheden moet u schriftelijk aan ons melden met het Meldformulier start werkzaamheden (subsidie stedelijke vernieuwing).
  • Zijn de werkzaamheden afgerond, dan moet u dit melden met het Meldformulier einde werkzaamheden (subsidie stedelijke vernieuwing).
  • U kunt naast de subsidieaanvraag ook een monumentenvergunning en/of andere vergunning nodig hebben.

De formulieren kunt u downloaden op het tabblad 'Aanpak'.

Wilt u meer informatie over de financieringsmogelijkheden bij rijksmonumenten? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via www.cultureelerfgoed.nl. U kunt daar ook de financieringscheck doen.

Voor meer informatie over gemeentelijke monumenten en de subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen via telefoonnummer 14 038.