Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Voor sloopwerkzaamheden aan een monument of bouwwerk binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht of met de aanduiding 'karakteristiek' in het bestemmingsplan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen. Bij beschermde diersoorten gaat het bijvoorbeeld om vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

Zo doet u een sloopmelding:

  • Ga naar Omgevingsloket online
  • Doe de vergunningcheck.
  • U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De voorwaarden van het doen van een sloopmelding zijn:

  • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval.
  • U gaat asbest verwijderen. 

Er zijn geen kosten verbonden aan een sloopmelding.

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? Dan kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

Laat uw aansluitingen verwijderen voor u met slopen begint. Dit voorkomt gevaarlijke situaties voor u en uw omgeving. In de gemeente Kampen kunt u hiervoor terecht bij netwerkbeheerder Enexis. Verwijdering van de aansluiting is uw eigen verantwoordelijkheid.