Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval brengt u naar de milieustraat van de gemeente. Of u huurt een container bij een afvalinzamelingsbedrijf.

Beschrijving

Als u gaat verbouwen of slopen komt er bouw- en sloopafval vrij, zoals tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt het afval wegbrengen naar Recycling Kampen. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden. Ook kunt u bij een afvalbedrijf een container huren.

Het plaatsen van een afvalcontainer op of aan de openbare wegexterne-link-icoon kan zonder vergunning. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor het plaatsen van de container op of aan de openbare weg betaalt u precariobelasting. De kosten verschillen per situatie. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Contact

Voor meer informatie over het inleveren van bouw- en sloopafval kunt u contact opnemen met Recycling Kampen.

Milieustraat en particulieren

Oslokade
8263 CH Kampen
038-3323215

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.30 uur

Bedrijven

Haatlandhaven 16
8263 AS  Kampen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 17.00 uur

Voor informatie over kosten en eventuele afwijkende openingstijden kunt u terecht op www.recyclingkampen.nlexterne-link-icoon.

Heeft u vragen over de kosten die u betaalt voor het plaatsen van een grote afvalcontainer? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 038.

Meer informatie