Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Beschrijving

U heeft een eigen bedrijf. U heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering, omdat u ondernemer bent. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Meer informatie? Kijk dan op de website van het Regionaal bureau zelfstandigenexterne-link-icoon (Rbz) in Zwolle.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. De gemeente bepaalt ook of u het geld weer terug moet betalen.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Aanvragen

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw bezit
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Laws

Meer informatie