Uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ)

Bent u zelfstandig ondernemer en stopt u met uw bedrijf? Met een IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan nadat u gestopt bent. Vraag de IOAZ aan voordat u stopt met uw bedrijf.

Beschrijving

Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan.

De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner
 • uw eigen vermogen
 • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

Als u met meer mensen in huis woont, is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar, studenten en huurders.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijdexterne-link-icoon bereikt.
 • U stopt uiterlijk 1,5 jaar na de aanvraag van de IOAZ-uitkering met uw onderneming.
 • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de Belastingdienstexterne-link-icoon.
 • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 28.957 bruto per jaar. 
 • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager wordt dan € 33.212 bruto per jaar.
 • U werkte:
  • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland, of
  • de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.

(Bedragen 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigenexterne-link-icoon in Zwolle.

Wet en regelgeving

Meer informatie