Klacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over de gemeente. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen. Uw klacht kunt u ook direct online indienen. Heeft u een klacht op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp of werk en inkomen? U kunt dan ook terecht bij de sociaal ombudsvrouw.

Klacht indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. Soms ontvangt u een verslag van het gesprek. Als de gemeente een beslissing heeft genomen, wordt u hierover geïnformeerd.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u naar de Overijsselse ombudsman gaan.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft