Bas Wonink

Lid van: CDA

 • Economie
 • Gemeentelijke organisatie (inclusief personeelsbeleid, dienstverlening, digitalisering en wijkgericht werken)
 • Havens
 • Inwonerparticipatie
 • Jeugdhulp
 • Kampereiland
 • Recreatie, toerisme, evenementenbeleid en citymarketing
 • Sport
 • Vergunningen
 • Binnenstad
 • Cellesbroek
 • Flevowijk
 • Greente
 • Hagenbroek
 • Middenwetering
 • Zalk

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten
 • Lid bestuur Shared Service Centrum ONS
 • Lid bestuur Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (geen activiteiten)