Ontheffing stookverbod aanvragen

Voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval kunt u een ontheffing aanvragen. Ook voor het organiseren van een paasvuur of vreugdevuur vraagt u een ontheffing van het stookverbod aan.

Een ontheffing van het stookverbod kan alleen verleend worden als:

  • het gaat om takkenhout, snoei- en rietafval
  • de stooklocatie buiten de bebouwde kom ligt
  • het afval afkomstig is van een particulier
  • de afstand tussen stooklocatie en bijvoorbeeld bouwwerken, houtopstand en de openbare weg voldoet aan de gestelde eisen

Een stookontheffing wordt verleend voor een periode van drie jaar.

Er mag niet gestookt worden bij de afkondiging fase 2 (extra alert). U vindt actuele informatie over de fases op www.natuurbrandrisico.nl.

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een stookontheffing voor een paasvuur of vreugdevuur kost € 60,25 (tarief 2020). De andere ontheffingen zijn kosteloos.