WerkgeversServicePunt

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP) adviseert en ondersteunt werkgevers in de regio bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken. WSP biedt u een groot en divers aanbod van personeel, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. WSP fungeert als kenniscentrum waar u terecht kunt met branchespecifieke vragen en weet de weg naar mogelijke subsidies. Ons doel is om samen met werkgevers meer banen voor meer mensen te realiseren. Een kans op werk is namelijk een kans om bij te dragen aan de maatschappij.

Dienstverlening WSP

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van UWV en de regiogemeenten Kampen, Dalfsen, Elburg, Hardenberg, Hattem, Meppel, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle; aangevuld met de arbeidsontwikkelbedrijven Impactexterne-link-icoon (Kampen) en Tiemexterne-link-icoon (Zwolle). Door deze samenwerking kunnen wij werkgevers in de regio Zwolle nog beter voorzien van passend personeel. Voor u als werkgever betekent dit dus één loket voor al uw arbeidsmarktvragen.

Voor werkgevers in de regio Zwolle verzorgen we werving en selectie van personeel. WSP geeft werkgevers personeelsadvies en helpt bij het aanvragen van subsidies. Deze dienstverlening is kosteloos.

Onze werkwijze

Afgestemd op uw branche kijken we naar mogelijkheden om processen efficiënter te maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in onze werkwijze. We bieden altijd een maatoplossing. Betreft het een nieuwe medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan begeleidt WSP zowel werkgever als kandidaat gedurende het hele traject. De kandidaat krijgt waar nodig coaching op de werkvloer. U heeft altijd één vast aanspreekpunt, zodat we snel kunnen schakelen.

Welke onderwerpen?

ledere ondernemer uit Kampen en omgeving is welkom voor vragen en advies op het gebied van de arbeidsmarkt, training en ontwikkeling, social return on investment, de Participatiewet en de quotumregeling. Of het nu gaat om uitkeringen, subsidies, fiscale voordelen of andere mogelijkheden op het gebied van arbeidsmarkt en scholing.

Vacatureondersteuning

WerkgeversServicePunt kan u ondersteunen bij de werving van nieuwe medewerkers. Naast kandidaten zoeken uit de eigen gemeente hebben wij de mogelijkheid om uw vacature in de regio uit te zetten, waaronder ook bij het UWV WERKbedrijf.

Wij kunnen u ook adviseren bij het opstellen van een vacature en de meest geschikte wervingskanalen. Het WerkgeversServicePunt probeert u binnen 4 dagen een terugkoppeling te geven.

Social return on investment

Wanneer u als ondernemer verplichtingen heeft in het kader van social return on investment, kunt u bij het WerkgeversServicepunt terecht voor advies en ondersteuning. Wij helpen u graag verder, zowel voor een opdracht bij de gemeente Kampen als daarbuiten.

Subsidies en fiscale voordelen

Neemt u een nieuwe werknemer aan met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan zijn er vaak subsidiemogelijkheden. Ook zijn er voor bepaalde doelgroepen (jongeren, WSW, 56+, etc.) fiscale voordelen en subsidiemogelijkheden. Ook voor informatie daarover kunt u bij het  WerkgeversServicePunt terecht.

Kortom, voor vragen vanuit uw rol als werkgever kunt u contact opnemen met de adviseurs. Contactgegevens en meer informatie vindt u op www.wspregiozwolle.nlexterne-link-icoon.

Beschut werk

Beschut werk is er voor mensen die, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, maar uitsluitend in een beschutte/beschermde omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

De gemeente Kampen wil inwoners die tot deze doelgroep behoren een beschutte werkplek bieden op basis van maatwerk. Dit betekent dat wij afspraken maken met werkgevers over de inrichting van een beschutte werkplek binnen hun organisatie en over de uitvoering van beschut werk.

Denkt u in aanmerking te komen voor plaatsing op een beschutte werkplek of wilt u als werkgever een beschutte werkplek aanbieden, lees dan hieronder meer informatie en de voorwaarden.