Netwerkplatform Kampen - WerkgeversServicePunt

Praktische hulp voor werkgevers

Wat is en wat doet het Netwerkplatform Kampen/WerkgeversServicePunt?

Bij het Netwerkplatform Kampen/WerkgeversServicePunt kunt u als werkgever bij een vaste contactpersoon terecht met al uw vragen over de arbeidsmarkt. Geen ingewikkelde procedures, maar praktische hulp waar u wat aan heeft. De dienstverlening is kosteloos.

Wij werken samen met de gemeente Dronten en Impact.

Welke onderwerpen?

ledere ondernemer uit Kampen en omgeving is welkom voor vragen en advies op het gebied van de arbeidsmarkt, training & ontwikkeling, social return on investment, de Participatiewet en de quotumregeling. Of het nu gaat om uitkeringen, subsidies, fiscale voordelen of andere mogelijkheden op het gebied van arbeidsmarkt en scholing.

Vacatureondersteuning

Het Netwerkplatform Kampen/WerkgeversServicePunt kan u ondersteunen bij de werving van nieuwe medewerkers. Naast kandidaten zoeken uit de eigen gemeente hebben wij de mogelijkheid om uw vacature in de regio uit te zetten, waaronder ook bij het UWV werkbedrijf.

Wij kunnen u ook adviseren bij het opstellen van een vacature en de meest geschikte wervingskanalen. Het Netwerkplatform Kampen/WerkgeversServicePunt probeert u binnen vier dagen een terugkoppeling te geven.

Social return on investment

Wanneer u als ondernemer verplichtingen heeft in het kader van social return on investment, kunt u bij het Netwerkplatform Kampen/WerkgeversServicepunt terecht voor advies en ondersteuning. Wij helpen u graag verder, zowel voor een opdracht bij de gemeente Kampen als daarbuiten.

Subsidies en fiscale voordelen

Neemt u een nieuwe werknemer aan met een 'afstand tot de arbeidsmarkt', dan zijn er vaak subsidiemogelijkheden. Bovendien zijn er voor bepaalde doelgroepen (jongeren, WSW, 56+, etc.) fiscale voordelen en subsidiemogelijkheden.

Ook voor informatie daarover kunt u bij het Netwerkplatform Kampen/WerkgeversServicePunt terecht.

Kortom, voor vragen vanuit uw rol als werkgever kunt u contact opnemen met de adviseurs. Contactgegevens en meer informatie vindt u op www.daarwerkenweaan.nl/themas/.

Beschut werk

Beschut werk is er voor mensen die, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, maar uitsluitend in een beschutte/beschermde omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

De gemeente Kampen wil inwoners die tot deze doelgroep behoren een beschutte werkplek bieden op basis van maatwerk. Dit betekent dat wij afspraken maken met werkgevers over de inrichting van een beschutte werkplek binnen hun organisatie en over de uitvoering van beschut werk.

Denkt u in aanmerking te komen voor plaatsing op een beschutte werkplek of wilt u als werkgever een beschutte werkplek aanbieden, lees dan hieronder meer informatie en de voorwaarden.

Beschut Werk (pdf, 41 kB)