Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. Stichting Welzijn Kampen ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk in Kampen. De belangrijkste taken zijn het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, het bemiddelen van vrijwilligers en het begeleiden van maatschappelijke stages.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.welzijnkampen.nl/vrijwilligerswerk/. Stichting Welzijn Kampen is ook bereikbaar via telefoonnummer (038) 332 55 50 of via e-mail: info@welzijnkampen.nl.