Starterslening aanvragen

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een starterslening. Hiermee krijgt u de mogelijkheid van de gemeente om uw woonlasten van uw eerste koopwoning te verlagen. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. Let op: De fiscale uitzondering voor de starterslening (eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij) eindigt op 31 december 2016.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening zijn:

 • Het is uw eerste koopwoning.
 • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
 • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
 • Voor startersleningen verstrekt tot en met 31 december 2016 geldt dat de starterslening de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij is. Dat is in 2017 en daarna niet meer zo. Om nog in aanmerking te komen voor deze fiscale uitzondering moet uw Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Twijfelt u over de passeerdatum neem dan contact op met uw tussenpersoon en laat uitleggen wat dit voor u betekent. 
 • Heeft u wel voor 31 december 2016 de akte laten passeren, maar nog geen aanvraag starterslening ingediend, houd er dan rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een starterslening circa 3 maanden gaat duren. SVn kan op een zeker moment besluiten geen aanvraag meer in behandeling te nemen.
 • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan €160.000. Dit is inclusief een vast percentage van 6% verwervingskosten.
 • De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van €25.000.
 • De starterslening mag niet worden gestapeld met andere koopinstrumenten en/of regelingen.
 • De te kopen woning is een bestaande koopwoning, dus geen nieuwbouwwoning en geen (huur)woning die via een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger te koop wordt aangeboden.

Let op: voordat u een aanvraagformulier voor de starterslening kunt opvragen, moet u eerst een voorlopig koopcontract ondertekenen en e-mailen naar de gemeente. Dit kan via a.degroot@kampen.nl.

Zo vraagt u een Starterslening aan:

De SVn verstrekt ook startersleningen namens andere gemeenten. De voorwaarden kunnen verschillen. Let er bij uw aanvraag op dat u de informatie over de gemeente Kampen opvraagt. Dat kan via www.svn.nl.

Wilt u contact met de gemeente over de starterslening? Dat kan via telefoonnummer 14 038.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.