Starterslening aanvragen

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een starterslening. Hiermee krijgt u de mogelijkheid van de gemeente om uw woonlasten van uw eerste koopwoning te verlagen. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar.

Zo vraagt u een Starterslening aan:

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 185.000.
  • De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van de koopsom met een maximum van € 25.000.
  • De starterslening mag niet worden gestapeld met andere koopinstrumenten en/of regelingen.
  • De te kopen woning is een bestaande koopwoning, dus geen nieuwbouwwoning en geen (huur)woning die via een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger te koop wordt aangeboden.

Let op: voordat u een toewijzing starterslening kunt aanvragen, moet u eerst een voorlopig koopcontract ondertekenen en e-mailen naar de gemeente. Dit kan via starterslening@kampen.nl.

De SVn verstrekt ook startersleningen namens andere gemeenten. De voorwaarden kunnen verschillen. Let er bij uw aanvraag op dat u de informatie over de gemeente Kampen opvraagt. Dat kan via www.svn.nl.

Wilt u contact met de gemeente over de starterslening? Dat kan via telefoonnummer 14 038.