Reclame plaatsen

Wilt u reclame aan uw pand ophangen? U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame.

In de binnenstad van Kampen is altijd een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Om reclame te mogen plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag geeft u door:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • om welk soort reclameobject het gaat
  • hoe groot het reclameobject is
  • waar u de reclame wilt plaatsen

In de Welstandsnota gemeente Kampen (pdf, 18 MB) staat wat de mogelijkheden voor reclame zijn.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Wilt u informatie over de kosten? Neem dan contact op met de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen via telefoonnummer 14 038.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.