Toegankelijkheid

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat voor iedereen dezelfde informatie beschikbaar is. Daarom maken wij onze websites en apps digitaal toegankelijk. Dit doen we op basis van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Overzicht websites en apps

Op www.kampen.nl/toegankelijkheid/overzicht staan de websites en apps van de gemeente Kampen. Voor deze websites zijn wij verantwoordelijk of wij delen deze verantwoordelijkheid met een andere organisatie. In het overzicht staat per website of app een link naar de bijbehorende toegankelijkheidsverklaring.

Het volledig aan de toegankelijkheidseisen laten voldoen van alle websites en apps kost tijd en geld. Hierbij zijn wij vaak ook afhankelijk van andere partijen. Daarom lossen wij toegankelijkheidsproblemen gefaseerd op. Websites die belangrijk zijn voor de dienstverlening aan veel bezoekers krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoofdwebsite www.kampen.nl en websites voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een parkeervergunning of de afvalwijzer.

Maatregelen

De gemeente Kampen heeft verschillende maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Maatregelen die al zijn genomen:

  • De websites en apps waarvoor de gemeente Kampen verantwoordelijk is, zijn geïnventariseerd.
  • Websites worden gefaseerd getoetst door een onafhankelijke instantie (Stichting Accessibility).
  • Er zijn en worden afspraken gemaakt met de belangrijkste leveranciers om de toegankelijkheidseisen toe te passen.
  • Niet-toegankelijke informatie en documenten worden verwijderd of vervangen door een toegankelijk alternatief.
  • Digitale toegankelijkheid is een voorwaarde bij het inkopen of doorontwikkelen van websites en apps.

Toegankelijkheidsprobleem melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? U kunt bij ons een toegankelijkheidsprobleem meldenexterne-link-icoon. Wij beoordelen dan uw melding, proberen het probleem op te lossen of bieden als dat mogelijk is een toegankelijk alternatief.