Tijdelijke noodopvang asielzoekers

De gemeente Kampen helpt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met tijdelijke noodopvang van asielzoekers.

Het COA gaat bij de gemeente Kampen een vergunning aanvragen om het pand van de eigenaar van de Hilbert van Dijkstraat 15-17 te mogen huren om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Als de vergunningprocedure met goed gevolg is doorlopen, zal het COA het pand inrichten en geschikt maken voor tijdelijke bewoning. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze ontwikkeling.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen?
We versturen enkele keren per jaar een nieuwsbrief met informatie over hulp aan ontheemden in de gemeente Kampen. Wilt u de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail naar ontheemden@kampen.nl. Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant is? Stuur de nieuwsbrief dan vooral door.

Veel gestelde vragen

Wanneer de vergunningprocedure met goed gevolg doorlopen is, zullen naar verwachting de mensen in juli 2024 arriveren.

COA maakt de selectie van wie er komen wonen. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen uit diverse herkomstlanden. Er komen vooral gezinnen en mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) die al aan de gemeente Kampen zijn gekoppeld om hier straks definitief te komen wonen. Het gaat om mensen die al bekend zijn in en met Kampen. Ze doen bijvoorbeeld al vrijwilligerswerk en hebben hun weg gevonden. Er kunnen volgens COA ongeveer 48 mensen gehuisvest worden, voor vooralsnog 2 jaar.

Het COA kampt nog altijd met een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. De nood is hoog. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kampen wil met het COA meedenken. We vinden het onze menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan veilige en humane opvang van vluchtelingen én ervoor te zorgen dat de opvang voor inwoners goed verloopt. 
Daarbij heeft de gemeente Kampen als gevolg van de Spreidingswet de verplichting om asielzoekers op te vangen. De ervaringen met de groep mensen die nu nog aan de Industrieweg wonen, zijn goed. We willen daarom juist deze mensen hier houden.

Het COA heeft de afgelopen periode intensief gezocht naar een nieuwe locatie in de gemeente Kampen. Het pand aan de Hilbert van Dijkstraat is als meest geschikte optie naar voren gekomen op basis van eisen van het COA, politie, brandweer en de Kamper voorwaarden. Deze drie Kamper voorwaarden bleken eerder succesvol. De voorwaarden houden in dat de locatie kleinschalig is en een zerotolerance beleid kent. Daarbij kunnen en willen we niet zonder een grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Vooralsnog 2 jaar.

Sinds half april verhuizen de bewoners van de opvang aan de Industrieweg stapsgewijs. Wie niet in Kampen blijft, verhuist als eerste. Een aantal gezinnen met schoolgaande kinderen en mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) blijven nog even totdat de nieuwe locatie aan de Hilbert van Dijkstraat gereed is. Zo voorkomen we dat volwassenen en kinderen twee keer moeten verhuizen in korte tijd, terwijl ze hier naar school gaan of vrijwilligerswerk doen. Daarna sluit de locatie aan de Industrieweg definitief.

Het COA begeleidt de bewoners en is verantwoordelijk voor hun onderwijs, medische zorg en dagbesteding. Ook is het COA verantwoordelijk voor het beheer van de tijdelijke opvanglocatie en voor de veiligheid van de bewoners en van de locatie.

De opvang in Kampen zal fungeren als een satellietlocatie van het AZC in Dronten. Dat betekent dat de asielzoekers in Dronten terecht kunnen voor dagbesteding, onderwijs en medische zorg.De (leerplichtige) kinderen gaan op het azc naar school of naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Kampen. Verder krijgen de bewoners Nederlandse les. Ook geeft COA voorlichting en trainingen over het leven in Nederland. Ze hebben daarnaast ook vrije tijd. WijZ Welzijn, Stichting Present en Stichting Gave zijn betrokken bij activiteiten met de bewoners. We zouden het fijn vinden als meer inwoners van Kampen betrokken willen zijn. 

Voor het gebruik van deze locatie zijn vergunningen nodig. De gemeente als bevoegd gezag verleent deze vergunningen. Daarna worden ze gepubliceerd op de landelijke website overheid.nl: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurtexterne-link-icoon. Tegen de verleende vergunningen is beroep en bezwaar mogelijk. Dat is tegen die tijd mogelijk via Bezwaarschrift indienen | Gemeente Kampenexterne-link-icoon.

Er zijn doordeweeks van 8.30-22.00 uur medewerkers van COA aanwezig op de locatie. In het weekend is dat van 9.00-17.00 uur. De overige uren in de avond/nacht zijn er 3 beveiligers aanwezig. Daarnaast is er regelmatig contact met de wijkagent. Bekende overlastplegers worden niet in deze noodopvang geplaatst. Als de opvanglocatie van start gaat, deelt COA een mailadres en/of telefoonnummer met omwonenden voor eventuele klachten. Ook heeft de locatie straks een eigen pagina op de website van het COA met de contactgegevens van de locatie. Deze groep mensen heeft tot nu toe voor zover bekend geen overlast veroorzaakt.

Veiligheid voor iedereen heeft uiteraard de hoogste prioriteit. Zodra iemand een gevoel van onveiligheid heeft, kan dit direct worden gemeld bij COA en/of de beveiliging. Dan pakt het COA dat op met de bewoners van de opvang. Het COA zal bewoners ook adviseren niet te gaan 'hangen' bij de omliggende openbare ruimtes, zoals de sportvelden. 

Nee, er komt geen hek om het terrein. De bewoners van de opvang zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Het terrein van de opvang is geen openbaar terrein. Het is niet mogelijk om het terrein te bezoeken zonder afspraak.

Bij noodopvang regelt en financiert het COA in principe alles met betrekking tot bijvoorbeeld de locatie, meubilair, voeding, gezondheid en tolkkosten. 

De bewoners komen (opnieuw) terecht in een opvanglocatie onder verantwoordelijkheid van het COA. We kunnen ons voorstellen dat u met de asielzoekers meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. Daar zijn we blij mee! U kunt het beste contact opnemen met het COA, via 088-715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) of via het telefoonnummer en e-mailadres van de opvanglocatie in Kampen dat op de website van het COA wordt geplaatst zodra de opvang van start gaat.

Voor algemene informatie over de opvang van asielzoekers kunt u terecht op de website van het COA: www.coa.nlexterne-link-icoonU kunt uw vragen over de situatie in Kampen mailen naar ontheemden@kampen.nl. We streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Als u geïnteresseerd bent in deelname in de Klankbordgroep kunt ook mailen naar ontheemden@kampen.nl. We gaan dan graag met u in gesprek over de wederzijdse verwachtingen.