Subsidie voor charterschepen

Bent u eigenaar of exploitant van een charterschip? En is Kampen minimaal 3 jaar de thuishaven van het schip? U kunt dan subsidie aanvragen voor het liggeld in de winterperiode.

Een subsidie voor charterschepen vraagt u aan tussen 1 oktober en 31 maart. U kunt alleen subsidie aanvragen voor het huidige winterseizoen.

Beschrijving

Bent u eigenaar of exploitant van een charterschip? En is Kampen minimaal 3 jaar de thuishaven van het schip? U kunt dan subsidie aanvragen voor het liggeld in de winterperiode. Een voorwaarde is dat u het schip in de periode van 1 oktober tot 1 april voorziet van verlichting.

De subsidieregeling is bedoeld om te stimuleren dat charterschepen verlicht aan de kade bij Kampen liggen. Door de schepen aan de kade te verlichten zijn de schepen tijdens de winterperiode een waardevolle toevoeging aan het historische stadsfront van Kampen.

De subsidie is 100% van het liggeld in de periode waarvoor de subsidie wordt verleend. U kunt alleen voor het huidige seizoen subsidie aanvragen. U vraagt de subsidie ieder winterseizoen opnieuw aan. 

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig.

De subsidie kunt u alleen tijdens het winterseizoen aanvragen waarvoor u subsidie wilt ontvangen. Het winterseizoen loop van 1 oktober tot en met 31 maart. U vraagt de subsidie ieder winterseizoen opnieuw aan.

Bij de aanvraag geeft u door:

  • de naam van het schip
  • bankrekeningnummer voor ontvangst van de subsidie
  • inschrijfnummer Kamer van Koophandel
  • vanaf welke datum Kampen de thuishaven is

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 6 weken nadat de subsidie is aangevraagd een besluit.

Voorwaarden

  • Het schip heeft Kampen minimaal 3 jaar als thuishaven. U kunt dit aantonen met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of op een andere manier.
  • Het schip is in de periode van 1 oktober tot 1 april afgemeerd aan de IJsselkade of bij de Koggewerf.
  • Het schip is dagelijks verlicht van zonsondergang tot zonsopkomst. Met toestemming van de havenmeester of op zijn verzoek mag de verlichting uit zijn. U houdt dan recht op de subsidie.

De subsidieregeling is bedoeld voor charterschepen. Charterschepen zijn historische vrachtschepen die een nieuwe functie hebben gekregen. Deze schepen zijn ingericht om te varen met recreanten, te overnachten met meerdere personen of gezelschappen of voor het houden van feesten. Deze schepen worden vaak ‘de bruine vloot’ genoemd, maar ook andere omgebouwde historische schepen vallen onder de subsidieregeling.

Wet en regelgeving

Formulieren